Každé místo vypadá v noci jinak než ve dne. Má zvláštní atmosféru a i běžné věci dostávají najednou jiný, duchovnější rozměr. Zvláště pak ty, které nemá člověk možnost vidět každý den, říká hejnický farář Pavel Andrš. „V Hejnicích máme chrám otevřený pořád, ale u většiny kostelů to tak není. Například v Mníšku nebo v Bílém Potoce se kostel otevírá jen jednou za 14 dní, když je bohoslužba, jinak je zavřený. V tom je právě Noc kostelů jedinečná, že se lidé podívají do míst, kam běžně nemohou." Příkladem je i kostel v Rynolticích. Ten byl kvůli narušené statice dlouhé roky zavřený a i teď se otevírá jen párkrát do roka.

Barokní skvosty

Podobné je to i se zahradou u kostela Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí v Liberci. „Zahrada je běžně zavřená,v rámci Noci kostelů ji ale zpřístupníme. Je tam unikátní mariánský morový sloup, který původně zdobil Sokolovské náměstí. Jde o nejstarší stavitelské dílo ve městě, připisováno je dílně Matyáše Brauna. Zajímavá je i křížová cesta a kaple Božího hrobu. Ta kdysi stávala rovněž na Sokolovském náměstí před nynější zdravotnickou školou," láká arciděkan Radek Jurnečka. Unikátní je i samotný kostel, neboť jde o jedinou ukázku barokního stavitelství v Liberci. Významnou památku v něm tvoří i knihovna děkana Kopsche, což byla první veřejná knihovna v Liberci.

„Na Noci kostelů je hezké, že přijdou i lidé, kteří běžně do kostela nechodí. Na mši jim je hloupé přijít, protože neznají liturgii nebo když na ni přijdou, tak si zase nemohou prohlédnout všechno zblízka, jako třeba oltář, varhany a podobně. To všechno nabízí právě Noc kostelů. Lidé si při ní mohou kostely de facto osahat, vidět zblízka vzácné věci, popovídat si s duchovními. Je to nevšední akce a to se mi na ní líbí," říká farář Andrš.

Pestrá nabídka

V Hejnicích si tak lidé budou moci vyslechnout ukázky barokních kázání, dozvědět se zajímavosti o stavebním vývoji chrámu, jeho výzdobě i Clam-Gallasovské hrobce. Připraveno je i dvojí předpůlnoční překvapení. V Křižanech zase v kostele sv. Maxmiliána nabízejí výstup na kostelní věž a netradiční noční žehnání zrestaurované kapličky s novým obrazem Anděla strážného. Vystoupat na věž můžete i v kostele Nejsvětější trojice ve Vratislavicích. Otevřen bude i nejmladší kostel na Liberecku, kostel sv. Antonína Paduánského na Rašovce. I ten patří mezi místa, kde bohoslužby probíhají jen jednou za měsíc.

V Hanychově v kostele sv. Bonifáce si zase připomenou 100 let od položení základního kamene kostela, který vybudovali předváleční němečtí obyvatelé Hanychova. „Je dobře, že Noc kostelů připomíná i velký kus historie daného místa. Po válce kostely v severních Čechách hodně chátraly. Původní obyvatelé byli odsunuti, noví na víru příliš nebyli. Řada církevních památek se tady zbourala. Jen na Liberecku zaniklo 55 kaplí," říká autor knihy Ohrožené památky Michal Valenčík.

Poutnický pas

Návštěvníci Noci kostelů mohou putovat od jednoho svatostánku k druhému. „Vydali jsme brožuru, která slouží jako poutnický pas. Lidé si tam mohou nechat otisknout na památku razítko z různých kostelů," říká mluvčí litoměřického biskupství Jana Michálková. Pro děti je připraveno i speciální pexeso a výtvarná soutěž „Na křídlech andělů". Dospělí se pak mohou zúčastnit fotografické soutěže „Tvář kostela".

Na Liberecku se v noci otevře celkem 26 kostelů

Bílá-Letařovice kostel sv. Jakuba Většího

Bílý Kostel nad Nisou kostel sv. Mikuláše

Český Dub kostel Seslání Ducha svatého

Dlouhý Most kostel Sv. Vavřince

Frýdlant v Čechách kostel Krista Spasitele

Hejnice chrám Navštívení Panny Marie

Horní Řasnice kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Hrádek nad Nisou Chrám Pokoje, kostel sv. Bartoloměje

Chrastava kostel sv. Vavřince

Jablonné v Podještědí bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy Křížový kostel

Křižany kostel sv. Maxmiliána

Rynoltice-Jítrava kostel sv. Pankráce

Šimonovice-Rašovka kostel sv. Antonína Paduánského

Liberec kostel Nalezení svatého Kříže

kostel sv. Antonína Velikého

modlitebna Českobratrské církve evangelické

modlitebna sboru Církve bratrské

Hanychov kostel Sv. Bonifáce

Horní Suchá Ostašov kostel sv. Vojtěcha

Perštýn Červený kostel

Rochlice kostel sv. Jana Křtitele Ruprechtice kostel Sv. Antonína Paduánského

Vratislavice nad Nisou kaple Vzkříšení, kostel Nejsv. Trojice

Tajemný Červený kostel na PerštýněPoněkud stranou zájmu zůstává v Liberci Červený kostel na Perštýně. Svým nezvyklým vzhledem připomíná porýnské románské kostely. Postaven je z neomítnutých červených cihel a pískovce. Vznikl v letech 18841887. Byl součástí tzv. Špitálského okrsku zvaného Vincentinum, ke kterému později přibyl i sirotčinec, nyní Praktická škola Gollova. Vše vzniklo z popudu baronky Marie Pauliny Liebigové. Po válce z něj chtěl Krajský národní výbor udělat hvězdárnu a Restaurace a jídelny Liberec uvažovaly o přeměně na restauraci, padly i návrhy na pěstírnu žampionů. Nyní kostel spravují Adventisté sedmého dne. V rámci Noci kostelů zde od 18.30 vystoupí sbor církve československé husitské Levamentum.