Objevování a zkoumání nových možností a cest patří k životu, některé experimenty však nepřináší kýžený výsledek a mohou způsobit zdravotní i jiné problémy. Takovým příkladem je užívání nikotinových sáčků mladistvými, které se postupně rozšířilo ze středních škol až na základní. Nikotinové sáčky často obsahují až 50 miligramů nikotinu a způsobují mnohem rychlejší závislost než většina drog. Proto se organizace Maják ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje rozhodla v letošní kampani Společně proti kouření zaměřit na riziková užívání nikotinových sáčků. „Školy si všímaly toho, že děti najednou například zbělaly, zvracely a nejdříve se moc nevědělo, co je příčinou. Postupně přicházely na to, co způsobuje problémy. Nejedná se sice přímo o kouření, ale sáčky obsahují obrovské množství nikotinu, což je právě pro děti a mladistvé největším rizikem,“ sdělil výkonný ředitel Majáku a vedoucí primární prevence Jan Molnár.

Podle ředitele Majáku spočívá nebezpečí v tom, že produkt cílí přímo na děti a mladistvé. Prodejci nabízí výrobek v různých příchutích, v krabičkách s lákavým designem, často sáčky propagují i osobnosti a influenceři na sociálních sítích. Z praxe vyplynulo, že téměř každá druhá škola tuto problematiku řeší či v minulosti už řešila. „Na jedné škole mi ukázali šuplík ve sborovně, kde měli zabavených hned několik kusů. Případně se nám ozývají metodici prevence nebo sami učitelé, kteří chtějí řešit konkrétní příběhy ze škol, kde působí,“ upřesnil Molnár.

S nikotinovými sáčky se setkali na Základní škole Partyzánská v České Lípě. Okamžitě přijali ve spolupráci s rodiči náležitá opatření, a to nejen v rovině trestů, ale i prevence. „Pro pedagogický sbor jsme zajistili dostatek informací, které následně využili v třídnických hodinách. V rámci preventivního programu připravujeme speciální pořady pro žáky i přednášky pro rodiče,“ informoval ředitel školy Karel Minařík. Obdobnou zkušenost má i Základní škola Dobiášova v Liberci či liberecká Základní škola Broumovská. „Všichni rodiče byli prostřednictvím školního informačního systému s touto problematikou obeznámeni,“ řekl ředitel Martin Mikuš.

Více nikotinu než v krabičce cigaret

Lektoři Majáku rozdali v rámci kampaně letáky na preventivních programech od 4. do 9. ročníků základních škol. Přímo dětem roznesli celkem 820 preventivně-informačních letáků. Proběhl i veřejný seminář Nikotinové sáčky, na kterém Adam Kulhánek představil rizika tohoto fenoménu. Semináře se zúčastnilo 38 posluchačů, a to včetně učitelů, metodiků prevence, pracovníků pedagogických poraden i pracovníků sociálních služeb. „Možnosti prevence jsou jak přímo na školách, kde jsme nikotinové sáčky zařadili do našich preventivních adiktologických programů, tak v rámci vzdělávání rodičů a pedagogů na seminářích a školeních. Často je tento fenomén pro účastníky stále velkým překvapením,“ podotkl vedoucí Majáku.

Nikotinové sáčky nejsou na českém trhu doposud dostatečně legislativně regulované, je možné si koupit balení o „síle“ až 50 miligramů. Podle adiktologa Adama Kulhánka z Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze sami děti často netuší, že nikotin je látka vyvolávající silnou závislost, a že za den mohou užít více nikotinu, než vykouří běžný kuřák v celé jedné krabičce. „U těch, které sáčky užívají dlouhodoběji, se po jejich vysazení objevují abstinenční příznaky jako únava, podrážděnost, špatné soustředění, problémy se spánkem, silná touha užít další nikotin nebo výkyvy nálad,“ podotkl Kulhánek s tím, že u nikotinových sáčků se stále čeká na nastavení funkční právní regulace. Z údajů Státního zdravotního ústavu z roku 2021 vyplývá, že nejvíce užívané jsou ve věkové skupině 15 až 24 let. „V praxi vidíme velkou popularitu těchto produktů mezi dětmi ve školách, ale bohužel také například mezi mladými sportovci,“ podotkl adiktolog.

Spíše než samotné závislosti se proměňují fenomény. Přicházejí novinky v podobě různých stimulantů. Silným trendem je rizikové užívání internetu a technologií včetně závislosti na on-line hrách. „U dospívajících aktuálně zaznamenáváme také případy zneužívaní léků na předpis, a to především psychiatrické medikace, jako jsou léky na úzkosti, deprese, spaní či léky proti bolesti,“ popsal aktuální stav Kulhánek. V Majáku zaznamenali, že mladí nyní tolik nebojují se závislostmi, ty jsou často důsledkem či doprovodným jevem. „Aktuálně vnímáme problém velkého nárůstu psychických obtíží, tedy dopady na duševní zdraví žáků,“ nastínil situaci Molnár. Téma duševní zdraví zapojili do preventivních programů a projektu Hlavu vzhůru. „Tento projekt se věnuje přehledu aktuálních psychiatrických poruch u mladistvých, který by měl především pedagogům na školám pomoci se zorientovat v prožívání žáků. A současně aby byli pedagogové schopní poskytnout žákům potřebné kontakty na odborné služby,“ dodal.