Sáčky, které mají často ovocné příchutě, užívají i žáci základních škol. Deníku to potvrdilo několik školských pracovníků. Dětem bývá často při konzumaci nikotinových sáčků špatně. Ve škole pak například zvrací. Adiktologové a pracovníci prevence před užíváním nikotinových sáčků varují.

„Nové produkty obsahující nikotin představují výzvu pro prevenci, léčbu i politiku kontroly tabáku. Výzkum potvrdil, že elektronické cigarety, zahřívaný tabák i nikotinové sáčky jsou nejatraktivnější pro mladé lidi. Tato skupina je současně nejvíce ohrožena rozvojem závislosti,“ vysvětlil nedávno Deníku Adam Kulhánek z Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Podle něj se závislost na nikotinu u dětí a mladých lidí do 25 let vytváří až sedmkrát rychleji než u dospělých.

Nikotinové sáčky jsou výrobky bez tabáku obsahující nikotin, který se do těla dostává perorálně skrze sliznici, a to zpravidla umístěním sáčku pod horní či dolní ret.

Jedná se o alternativu kouření, která je poměrně populární v Dánsku, Rusku a Švédsku a nově také v České republice. Na českém trhu se nabízejí v plastovém pouzdře ve tvaru puku, který je vybaven přehrádkou pro použité sáčky. Podle průzkumu z roku 2021 je nejčastěji nakupují uživatelé ve věku 15 až 24 let. I když nejde o tabákové výrobky, jejich prodej je omezen věkem 18 let. Přesto často končí v rukou nezletilých uživatelů.

„S nikotinovými sáčky jsme se setkali relativně nedávno během loňského podzimu. Nejprve šlo o střední školy, ale postupně se jejich užívání začalo objevovat i na základních školách. To, že je žáci používají, se většinou zjistí, až když se pozvrací,“ řekl Deníku Jan Molnár z obecně prospěšné společnosti Maják, která se na školách v kraji věnuje prevenci závislosti na návykových látkách, nikotinu a alkoholu. Dodal, že jelikož jde o nový trend, v rámci protidrogové komise rady kraje rozeslali mail na školy s upozorněním a varováním. „Při užívání nikotinu vzniká závislost. Navíc to narušuje fungování kolektivu, kdy sáčky někdo nakoupí a pak je třeba rozprodává ve třídě,“ doplnil Molnár.

Tvrzení Molnára, že jde o nový trend, potvrzují i zkušenosti z několika libereckých základních škol. „Potkali jsme se s tím před Vánoci. Kluk ze 6. třídy předával nikotinový sáček dvěma šesťákům a sedmákovi, tak jsme na to přišli. Předali jsme to Policii ČR a zjistilo se, že to kluci nakoupili v trafice v Pražské ulici. Poučili jsme je i ostatní žáky při třídnické hodině a příští týden máme pedagogickou radu, tak se k tomu musíme nějak postavit,“ napsala Deníku zástupkyně ředitele ZŠ Dobiášova Jana Paštová.

Podobnou zkušenost mají na další základní škole v centru Liberce. „Objevili jsme žvýkání nikotinových sáčků u dětí na druhém stupni. Měli jsme s nimi na toto téma několik informačních třídnických hodin. Vysvětlili jsme jim škodlivost takového počínání na jejich zdraví a také platnost zákazu užívání návykových látek ve škole a při všech školních akcích. Zároveň jsme poučili a informovali rodiče všech dětí na třídních schůzkách,“ popsala ředitelka školy, která si nepřála zveřejnit jméno.

V dalších školách, které Deník oslovil, o problému vědí, ale zatím se s ním nesetkali. „O nikotinových sáčcích víme, náš preventista je s touto formou návykových látek obeznámen. Zatím jsme ale žádný případ použití ve škole neřešili. Očekáváme, že to k nám teprve dorazí,“ reagoval ředitel ZŠ Broumovská Martin Mikuš.

Podle metodičky prevence na Základní škole U Soudu Michaely Slowiakové téma nikotinových sáčků budou zařazovat do výchovy ke zdraví. „Zatím jsme žádný případ neřešili. Děti si v okolí školy dávají pozor, protože z budovy je dobře vidět do všech stran, s tím souvisí i kouření. V některých třídách experimentují pouze jedinci, ale u jedné třídy osmáků to budou skoro všichni. Nedělám si iluze, že v devítkách to není obdobné,“ napsala Slowiaková na dotaz Deníku.

Podle Davida Adamečka, který působí jako odborný ředitel organizace Advaita věnující se prevenci a léčbě závislosti, je ve srovnání s kouřením cigaret užívání nikotinových sáčků méně škodlivé, protože odpadá všechno související s vdechováním tabákového kouře, ale vzhledem k obsahu nikotinu na něm vzniká závislost. „Právě účinek nikotinu pak velmi pravděpodobně způsobuje u dětí zmiňovanou nevolnost,“ uvedl Adameček.

Jelikož nejde o tabákové výrobky, nevztahuje se na nikotinové sáčky příslušný zákon. Na konci dubna proto vstoupila v platnost novela zákona, kde jsou nikotinové sáčky jako samostatná kategorie výrobků. Tím se sice omezil prodej sáčků pouze pro starší 18 let, ale ani to nezabrání, aby se výrobky s nikotinem dostaly k nezletilým.