Neznámý pachatel řídil v protisměru v blízkosti areálu ve Vesci, a v to v časovém horizontu 11:25–12:25.