„Od nového roku vešla v platnost novela zákona, která dává možnost dlouhodobě nezaměstnaným možnost dobrovolně vykonávat veřejné služby. Pokud budou pracovat, mohou měsíčně dostat od osmi set do dvanácti set korun navíc,“ vysvětlila Jolana Šebková, vedoucí odboru sociální péče libereckého magistrátu.

Jak ovšem dodala, nemá v rukou žádnou páku nezaměstnané k vykonávání takových prací donutit. „Nemůžeme jim třeba odebrat příspěvek na živobytí. Přitom se mohli zákonodárci takovou možností inspirovat například v jiných státech,“ dodala Jolana Šebková s tím, že prozatím mají na libereckém úřadě vytipovaných asi padesát dlouhodobě nezaměstnaných, kteří by o vykonávání dobrovolných prací stáli.

„Jsme s nimi předběžně domluveni, ovšem uvidíme, jak bude situace vypadat, až skutečně budou mít nastoupit do práce,“ dodala Šebková s tím, že evidují přibližně 250 dlouhodobě nezaměstnaných. Zprostředkovávání dobrovolných veřejných prací by mělo přejít pod obecně prospěšnou společnost, kterou již před časem zřídil liberecký magistrát.

Komunitní práce Liberec (KPL), jak se společnost nazývá, již delší dobu pomáhá především lidem s velkými potížemi při hledání zaměstnání. Důvodem je jejich nízká vzdělanost a většinou i absence povědomí o pracovních návycích. „K dispozici máme celkem dvacet pracovních míst, na které dostáváme finanční příspěvek od úřadu práce,“ vysvětlila Klára Tekelyová, ředitelka KPL.

Podle jejích slov se jedná především o dělnické a pomocné práce. Muži se většinou starají o ruční čištění městských prostor, jakými jsou chodníky, parky, ulice a budovy. Jejich služeb využívají především technické služby města Liberce, kde po zapracování mohou získat stálé zaměstnání. Jak uvedla předsedkyně správní rady Šárka Šelongová, dbají zaměstnavatelé na jejich pracovní morálku.

Ženy bývají nejčastěji zaměstnané v příspěvkových organizacích, které zřizuje město Liberec. „Vykonávají nejčastěji pomocné práce v kuchyních a na zahradách mateřských a základních škol,“ doplnila Klára Tekelyová.

KPL se rozhodně neobává, že by pro své klienty nenašla dostatek pracovních příležitostí. „O naše služby je obrovský zájem, zatím jsme však limitováni počtem míst, na které dostáváme finanční příspěvek,“ vysvětlila Tekelyová. Podle ní dokonce již došlo k situaci, kdy se o jedno pracovní místo střídají dvě ženy. „Jedna žena chodí pracovat v lichém týdnu a další pak v sudém,“ popsala nestandardní řešení ředitelka KPL.

Jak uvedla Dagmar Slezáková z libereckého magistrátu, Komunitní práci Liberec se daří zaměstnávat také spoluobčany se zdravotním znevýhodněním. Díky spolupráci s Agenturou Rytmus společnost zaměstnává již dva takovéto občany.