Starostové a primátoři všech měst a obcí v Libereckém a Ústeckém kraji, kteří jsou akcionáři Severočeské vodárenské společnosti (SVS), obdrželi neobvyklý dopis. Změna pro Liberec v něm žádá, aby na dnešní valné hromadě nehlasovali pro Jiřího Kittnera jako člena dozorčí rady. „Opětovné vyslání Jiřího Kittnera do SVS je výsměch občanům Liberce i celého kraje. Za žádným jiným politikem nenajdete tak prokazatelně špatné výsledky, ať se jedná o dluh Liberce, nevýhodné smlouvy DPMLJ nebo špatné hospodaření krajské nemocnice, když byl jejím ekonomickým ředitelem," uvedla za Změnu Zuzana Kocumová.

„Bohužel jsme se na tomto názoru neshodli v koalici a nepodařilo se přesvědčit ani zastupitele, aby zavázali primátora Batthyányho hlasovat na valné hromadě jinak. Proto se obracíme na jednotlivé starosty obcí," doplnil Josef Šedlbauer. Právě kvůli dohadům, zda má Jiří Kittner slovy Změny morální právo být v jakýchkoliv dozorčích radách za Liberec, zablokovala květnové zastupitelstvo na na skoro dvě hodiny. Podle většiny zastupitelů z ostatních stran byl ale problém v tom, že sama Změna žádného jiného kandidáta místo Kittnera nenavrhla.

„Změna má v Radě města prostou většinu 5 hlasů z celkových 9. Pokud chtěla skutečně změnu, mohla v Radě prosadit jiného kandidáta. To se ale nestalo. Místo toho předvedla na zastupitelstvu kydání hnoje, které nic neřešilo," uvedl zastupitel za TOP 09 František Gábor.

UŽ JE ROZHODNUTO

Podle oslovených starostů okolních obcí, kteří se valné hromady dnes účastní, přišel dopis Změny takříkajíc s křížkem po funuse. „Podle mého už se teď nic změnit nedá. Proběhly okresní konference, aktiv starostů, kde byl jako kandidát za Liberecko uveden Jiří Kittner a starostové to odhlasovali. Takže toho se budu držet i já. Pokud chtěli jiného kandidáta, měli ho navrhnout dřív. Navíc, jednotlivé okresy si do návrhů nezasahují. Když si někoho zvolí v Lounech, také jim neříkáme, toho nechceme," komentuje starosta Osečné Jiří Hauzer. Podle něj je přitom pro obce mnohem důležitější vývoj cen za vodné a stočné, než to, kdo sedí v dozorčí radě.

Podle zastupitele za Změny Jaromíra Baxy Baxa by ale Jiří Kittner s ohledem na minulost neměl být v žádných funkcích, tím méně ve vodárenství, které je podle Baxy pořád ještě v moci kmotrů z minulosti. „Existují důvodné pochyby o tom, jestli SVS hospodaří

s prostředky vybranými od občanů efektivně. Problémem nejsou jen smlouvy

s firmou Veolia, díky kterým odtekly v minulých letech stamiliony do zahraničí a jejichž znění se stále tají. Velkým problémem jsou i veřejné zakázky, které ve valné většině získává několik předem vybraných stavebních firem na základě smluv uzavřených v roce 2012, tedy před platností nového zákona o veřejných zakázkách. Otevřená výběrová řízení jsou v SVS výjimkou. Za výsledky SVS jistě není odpovědný jen Jiří Kittner, jeho podíl na zavedení a udržování těchto praktik je však podstatný," stojí v dopise starostům.

Zástupci obcí se přitom shodují na tom, že cena vody v SVS k jejich nelibosti stále roste. Dnešní valná hromada má ale řešit také nový podnikatelský záměr společnosti po roce 2020, jehož součástí má být mimo jiné i koupě akcií od firmy Veolia.

De facto půjde o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí SVS, protože v roce 2020 vyprší smlouva se SČVaK a je třeba vyřešit, kdo se o miliardový majetek bude starat.