Vedení Jedličkova ústavu uspořádalo předčasnou oslavu výročí vzniku Českoslovenka. V pátek dopoledne se u budovy H sešli zaměstanci a klienti ústavu a společně se pustili do výsadby nových stromů. Dvě jabloně a dva keře rybízů zaplnily volný prostor u budovy a protože českým národním stromem je lípa, pojmenovali jeden z nově vysazených stromů Lípa.

„Byla to taková momentální myšlenka, že tady máme pozemky a je potřeba je využít. Rozhodli jsme se, že tady vysadíme jabloně a rybízy. Shodou okolností se nabídla možnost oslavit pondělní státní svátek. Akci jsme tedy spojili s oslavou vzniku republiky, abychom měli možnost se zamyslet a uctít tento významný mezník v naší historii," řekl ředitel Jedličkova ústavu Vladimír Ptáček.

Klienti sobě!

Akci zahájil klient ústavu Honza, když přečetl do megafonu krátký úryvek vztahující se ke vzniku československého státu a jeho zakladateli, kterým byl Tomáš Garrigue Masaryk. Ředitel Ptáček pak doplnil několik Masarykových citátů, na které by se podle něj nemělo zapomínat. Po zahájení se všichni přesunuli k vykopaným dírám a postupně začali stromy sázet. Kdo mohl, vzal do ruky lopatu a přihazoval hlínu.

„Jedná se o komorní záležitost. Chci, aby se na tom podíleli přímo klienti ústavu. Samozřejmě pokud jim to dovolí jejich handicap, měli by se o stromy i starat. Bohatě stačí, když se tu klienti budou scházet a budou si pamatovat, proč je tu tady ten," řekl ředitel Ptáček. Budova H slouží jako domov pro osoby se zdravotním postižením a poskytuje celoroční ubytování pro 12 osob, většinou jsou to děti, které chodí do školy. Pracovníci v sociálních službách jim asistují v každodenním provozu. Jedná se o nejnovější dům, který funguje od roku 2005. V okolí se ale nacházejí další čtyři registrované domy.

Příští rok se bude slavit

„Spojili jsme příjemné s užitečným. Příští rok bude Jedličkův ústav oslavovat 100 let . To znamená, že liberecký ústav byl založen ještě dříve než vznikla republika, tedy za Rakouska-Uherska. Na příští rok tak připravujeme několik setkání a sportovních akcí," nastínil průběh budoucích oslav Ptáček.

Historie jednoho domu

Jako počátek péče o zdravotně postižené děti v Liberci lze považovat rok 1903, kdy známý liberecký ortoped MUDr. Joseph Gottstein otevřel soukromý ortopedicko medikomechanický ústav v Mariánské ulici č.4. V tomto zařízení pak vyčlenil malé oddělení s několika málo lůžky pro tělesně postižené děti, kterým byla poskytována léčebná péče bezplatně.

V roce 1914 byla dokončena nová budova v Lužické ulici, která měla kapacitu asi sto lůžek. Po vypuknutí války byl ústav nucen převzít i péči o válečné invalidy a zmrzačelé. To znamená, že bylo nutné pozměnit původní záměr a budovu prostorově upravit jako nouzovou nemocnici. Pouze nepatrná část zůstala pro užívání dětem.

Od roku 2002 je Jedličkův ústav příspěvkovou organizací Libereckého kraje.