„Cílem je zjistit, zda se zdravotní stav stromů s postupem času zhoršuje nebo ne. Případně zda se dají stabilizovat koruny a zajistit lepší odolnost stromů vůči větru," uvedl tehdy mluvčí radnice Jan Král.

Město tak nechalo na třinácti stromech provést tahové zkoušky. Vykonal je soudní znalec a arborista Jaroslav Kolařík, který lípy na Masaryčce posuzoval už v roce 2012.

Zkoušky ale ukázaly, že sedm stromů je nutné pokácet. Jedna lípa u vchodu do areálu výstavních trhů už se musela pokácet hned v září, protože byla napadená parazitickou houbou lesklokorkou tmavou, která narušuje stabilitu stromů. Nahrazení pokácených lip novými, mladými stromy zatím radnice neplánuje. Co naopak v plánu je, je další série debat s odborníky i veřejností o osudu této dominanty Masarykovy třídy a nalezení řešení, jak alej zachovat.