Děti se sluchovou vadou a děti slyšící prožily společně týden plný řemesel, zábavy, výletů a poznání a vzájemně si byly průvodci do svých světů. Součástí tábora byla výuka základů znakového jazyka hravou formou tak, aby si děti mohly lépe porozumět se svými novými neslyšícími kamarády. Znakový jazyk se dětem velmi líbil a základy si velmi rychle osvojily.

Kromě seznámení se znakovým jazykem se děti každý den učily jednomu řemeslu a sbíraly do svých tovaryšských knížek glejty od jednotlivých řemeslných cechů. Ke konci týdne se pak mohly děti pyšnit glejtem knihařským, cukrářským, sklářským, keramickým a kovářským. Krásně jsme si s dětmi společný týden užili a už teď se těšíme na 6. ročník tábora, kde se přirozenou formou prolíná svět ticha s obyčejným dětským světem.