„Pouze jeden majitel nereagoval, a proto kraj nechal reklamní poutače umístěné ve Starých Splavech zakrýt na vlastní náklady,“ dodala tisková mluvčí kraje Markéta Žitná.

Odstranění proběhlo na základě novely zákona a týká se všech reklamních ploch, které se nacházejí do padesáti metrů od silnic I. tříd. Hlavním důvodem je bezpečnost. Reklamním poutačem může být podle zákona označena jen provozovna vzdálená nejméně 200 metrů od billboardu a nesmí být zaměnitelná s dopravním značením.

„Odhadujeme, že podél silnic I. tříd v kraji je umístěných asi 150 reklamních poutačů, které nesplňují podmínky novely zákona. Další reklamy jsou buď mimo ochranné pásmo, nebo se nachází v souvisle zastavěném území,“ říká Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy krajského úřadu, který je příslušným úřadem pro silnice I. třídy.

Liberecký kraj se zabývá odstraněním nepovolených reklam už od roku 2005 a za tu dobu zmizelo z okolí silnic 330 poutačů. Úředníci budou pokračovat ve výzvách určených majitelům nepovolených reklam. 

„Problematika reklam u silnic se nově dostala do podmínek programu Státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého letos dostaneme 163 milionů korun. Stát po krajích vyžaduje, aby nepovolovaly reklamy na krajské mosty, pokud se nacházejí nad dálnicemi a silnicemi I. třídy,“ vysvětluje také Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.