Rozhovor, na který radní Petráček reaguje, najdete ZDE.

Hned na začátku bych se rád zcela distancoval od vyjádření paní Marie Štajnerové a ptám se, z jaké pozice takto hodnotí práci Libereckého romského sdružení?

Kontrolou účetních dokladů, které Liberecké romské sdružení (dále jen LRS) předávalo Libereckému kraji při vyúčtování jednotlivých monitorovacích období, bylo zjištěno, že paní Marie Štajnerová na žádných mzdových přehledech nefigurovala. Kontrola byla taktéž provedena v registru poskytovatelů sociálních služeb, kam musí jednotliví poskytovatelé sociálních služeb průběžně předávat jmenovitě organizační strukturu organizace. Ani na těchto dokladech paní Štajnerová není uvedena. Její výpověď tak považuji za zcela neobjektivní.

Jako zástupce Libereckého kraje musím podotknout, že resort sociálních věcí musí dbát na řádné a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky. S LRS o. s. bylo vedeno několik osobních jednání, kde bylo na vysoké náklady vynakládané na poskytování služeb opakovaně upozorňováno, bohužel však bez pozitivních výsledků. Abychom neohrozili financování a realizaci celého projektu, a tím i fungování ostatních poskytovatelů sociálních služeb v celém Libereckém kraji a případně i schválení nového pokračujícího projektu, byl Liberecký kraj nucen ukončit veškeré smluvní vztahy s poskytovatelem LRS, o. s., a to ke dni 31.12. 2011.

Částka 26 milionů Kč, kterou uvádí veškerá média, je částkou, jíž LRS o. s. vyčerpalo na zajištění sociálních služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a terénního programu v Libereckém kraji. Nejedná se tudíž o celkovou částku, která byla ze strany poskytovatele sociálních služeb neoprávněně čerpána.

Konečnou výši neoprávněných nákladů může určit pouze Finanční úřad, ten v září roku 2011 zahájil v Libereckém kraji na zmíněný projekt daňovou kontrolu, která do dnešního dne nebyla ukončena. Podnět ke kontrole podalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. MPSV v protokolu o výsledku kontroly uvedlo, že poskytování sociálních služeb prostřednictvím dodavatele LRS o. s. je pro úspěšnou realizaci projektu „IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ velmi rizikové.

A ještě pár slov k pochybnostem ohledně výběrových řízení. Na poskytování sociálních služeb po LRS o. s. byly uzavřeny smlouvy se čtyřmi poskytovateli sociálních služeb. Všechna výběrová řízení byla realizována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Sám věřím, že bude celá věc důkladně prošetřena!

Pavel Petráček, radní Libereckého kraje pro oblast sociálních věcí