S rozvojem moderních diagnostických metod a techniky se klade větší důraz na radiodiagnostické obory. V souladu s tímto trendem jde i Krajská nemocnice Liberec, která pořídila nový digitální rentgenový přístroj. Ve své kategorii je teprve druhý takový v České republice.

Primář radiodiagnostického oddělení Ladislav Endrych modernizaci oddělení vítá. „V současné době, díky modernímu radiodiagnostickému vybavení, je naše oddělení oddělení jednoznačně mezi předními v zemích Evropské unie. Zbývá jen několik kroků a zmizí následky doby, kdy radiodiagnostika byla na okraji zájmu. Jsem přesvědčen, že celý proces modernizace dokončíme v řádech měsíců,“ řekl Ladislav Endrych.

Zmíněný špičkový přístroj na oddělení radiodiagnostiky v Liberci je skiaskopicko – skiagrafický systém. Ten nemocnice pořídila za více než dvanáct milionů korun. Velkou zásluhu na tom nese Liberecký kraj a jeho kladný zůstatek z rozpočtu minulého roku. „Obdobné zařízení, které jsme používali před zakoupením nového přístroje, jsme dostali darem v roce 1994. Již tehdy to nebyl nový přístroj. Postupem času se dostal až do fáze havarijního stavu,“ popsala předcházející události tisková mluvčí nemocnice Alexandra Kittnerová.

„Výdaj dvanácti milionů korun by byl nyní, krátce po stabilizaci ekonomiky nemocnice, velkou zátěží. Obrátili jsme se proto s žádostí o dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje. Zastupitelé kraje naši žádost při rozdělování přebytku rozpočtu schválili. Skiaskopicko – skiagrafický systém tím celý zainvestoval Liberecký kraj. To byla dobrá zpráva nejen pro nemocnici, ale předně pro pacienty,“ doplnila Alexandra Kittnerová. „Nadevší pochybnost se liberecké oddělení i díky skiaskopicko – skiagrafickému přístroji, ten je kromě Liberce jen v Brně, řadí do desítky nejlepších radiodiagnostických pracovišť v zemi,“ zdůraznila mluvčí.

Ředitel krajské pobočky největší zdravotní pojišťovny v zemi Jiří Benedikt modernizaci nemocnice plně podporuje. „Jedná se o obnovu techniky. Rozsah diagnostických výkonů zůstane smluvně zachován,bude ale vyšší kvalita výstupů, bezpečněji určená diagnóza,“ řekl ředitel VZP.

Podle mluvčí Alexandry Kittnerové je navíc možné, že nemocnice získá další radiodiagnostický přístroj podobného druhu. „Podle našich informací je velice pravděpodobné, že Evropská unie otevře dotační programy pro rozvoj radiodiagnostiky. Není proto vyloučeno, že se nám podaří získat dotaci na další zařízení obdobného charakteru. To by byl samozřejmě velký úspěch, ale zatím nelze výsledek předjímat,“ uvedla mluvčí.

Liberecká nemocnice postupně přechází na systém digitalizace. Tím odpadá nejen známé čekání na snímky z rentgenu, ale hlavně se tím o řád zvyšuje jakost diagnostických podkladů pro lékaře.

Systém digitalizace umožňuje nahrávání rengenových snímků z přístrojů do interní nemocniční sítě, což trvá okolo deseti sekund. Okamžitě je tak může vyhodnotit některý ze specializovaných lékařů v oboru radiodiagnostiky. To vše má on–line ve svém počítači také lékař, který si rentgenový snímek vyžádal.

Na oddělení radiodiagnostiky v Liberci pracuje čtrnáct lékařů. Z toho má deset odbornou atestaci a čtyři se na ni připravují. Do modernizace spojené s digitalizací investovala nemocnice v poslední době přibližně 35 milionů korun. Náklady na dokončení plně digitalizovaného systému se odhadují na zhruba deset milionů korun.