Absolutní světovou špičkou mezi CT skenery neboli počítačovými tomografy je přístroj, který má nově Krajská nemocnice v Liberci. Přišel i se stavebními úpravami radiodiagnostického oddělení na 36 milionů korun. Většinu nákladů, pětaosmdesát procent, ale hradí evropská unie.

Vyšetří za 4 vteřiny

Pro libereckou nemocnici představuje nové CT výraznou pomoc. „A to hned z několika důvodů. Jedním z nich je jeho extrémní rychlost. Pacienta v případě potřeby dokáže celkově vyšetřit za čtyři sekundy. Například srdce pak za jednu vteřinu, takže ho zachytíme přesně v jedné jeho fázi," vysvětluje primář radiodiagnostického oddělení nemocnice Ladislav Endrych.

Přístroj obsahuje dva rentgenové zářiče. I proto je tak rychlý a nabízí řadu věcí, se kterými lékaři na starších typech počítačových tomografů pracovat nemohli. „Umožní nám například provádět vyšetření, která jsme doposud nedělali nebo jen s výrazným omezením. Nově tak nebudeme muset pacienty odesílat jinam, například do sousedního Jablonce nad Nisou," podotkl Endrych.

Leckdy nahradí invazivní vyšetření

Velmi si chválí jeho schopnost zobrazit věnčité koronární neboli srdeční tepny bez nutnosti invazivního katetrizačního vyšetření. „Pro pacienty to bude jistě příjemnější a zamezí se případným komplikacím, které při zásahu do organismu nelze nikdy vyloučit," vysvětlil primář.

Nové CT také umí výborně zobrazovat cévy nebo prokrvení mozkové tkáně. „Což je pomoc pro jedno z našich specializovaných center kardiocentrum. Ostatně pro všech pět našich center je přístroj díky svým schopnostem ideální.

Samotní pacienti jistě ocení i fakt, že zachovává rentgenovou zátěž na minimu. „Stran obavy z ozáření je jen velmi málo rizikový," podotýká ředitel nemocnice Luděk Nečesaný.

Díky už zmiňovanému faktu, že CT obsahuje dva rentgenové zářiče, umí ale daleko víc. „Každý zářič může zářit na jiné energii a fyzikálně je pak možné rozlišit, co je například kost, co zvápenatělý plát na tepně a co třeba kontrastní látka," popisuje Endrych. Lékaři díky tomu a speciálnímu programu mohou na obrázku vidět jen to, co opravdu chtějí. „Prostě když chceme vidět jen čisté cévy, umaže nám kosti. Což jsme dříve museli pracně odstraňovat jinak," podotýká primář.

A hned přidává i další plusy. „Také umí třeba zobrazit ledvinové kameny, což tedy umí i starší přístroje. Ale tady dostaneme rovnou i informaci, z čeho jsou složené a podle toho můžeme nařídit léčbu," říká nadšeně primář.

Plusů a novinek, které nový počítačový tomograf nabídne, je celá řada. „S některými se teprve učíme pracovat. Například vyšetření srdeční tepny u kardiaků začneme nabízet až v září, po odborném zaškolení lékařů," vysvětluje.

V republice jsou čtyři

Počítačový tomograf dodala do krajské nemocnice firma Siemens. „V celé republice jsou čtyři, tento je ale jednoznačně nejlepší. I díky vybavení a například onkologickým nebo neurologickým balíčkům," podotkl ředitel Vratislav Švorčík.

Přístroj v nemocnici nahradil starší typ CT, který tu byl instalován už v roce 1991. „Prakticky se rozpadl. Není se ale čemu divit. Počet vyšetření na dvou CT, které máme, je u nás obrovský. Když to přepočítáme na jeden den, pohybuje se kolem 70 lidí," říká Endrych. Podle něj je to nejvyšší číslo nejen v České republice, ale v celé Evropě.

Například loni tak v nemocnici vyšetřili na CT skoro 25 tisíc lidí. Teď se dá předpokládat, že číslo ještě poroste.