Největší zdravotnické zařízení v Libereckém kraji potřebuje víc personálu na všech odděleních a absolventi Ústavu zdravotnických studií jsou velmi dobře připraveni. Při povinné odborné praxi se většina z nich skvěle osvědčuje, do nemocnice jich ale pak nastoupí méně, než by v nemocnici chtěli. ČTK to dnes sdělil generální ředitel Luděk Nečesaný.

Ústav zdravotnických studií byl na Technické univerzitě založen v roce 2004. Studovat je na něm možné bakalářské obory Všeobecná sestra nebo Biomedicínská technika, nabízí i magisterský program Biomedicínské inženýrství. Loni na podzim otevřela univerzita i nový tříletý bakalářský obor Zdravotnický záchranář. "Přizpůsobujeme se požadavkům praxe. Připravujeme také rozšíření o další studijní programy specializace ve zdravotnictví o bakalářský studijní obor Nutriční terapeut," řekl ČTK rektor univerzity Zdeněk Kůs. S libereckou nemocnicí podle něj škola úzce spolupracuje.

Studenti v liberecké nemocnici mají v době studia 2500 hodin praxe. "Ta se jim neplatí a my jim za tu praxi chceme platit hodinovou sazbou, pokud nám přijdou do nemocnice pomoci," doplnila mluvčí nemocnice Barbora Silná. Po absolvování praxe v prvním ročníku, kdy si studenti většinou ujasní, zda tuto práci opravdu dělat chtějí, mají ti, kdo se osvědčí, možnost získat i stipendium kolem 2000 až 3000 korun měsíčně. Podmínkou je odpracovaná praxe v liberecké nemocnici a také, že v ní po skončení studia zůstanou pracovat.

Krajská nemocnice v Liberci je největším zdravotnickým zařízením v regionu. Zaměstnává 2250 lidí, z toho 320 lékařů. Kvůli koncentraci náročné medicíny a posunu ke složitějším diagnózám potřebuje zařízení víc sester i lékařů. Aby nemocnice nalákala nové zaměstnance, připravila motivační program, na který má vyčleněno tři až pět milionů korun. Třeba za doporučení lékaře či lékařky pro chirurgickou jednotku intenzivní péče nabízí odměnu 20.000 korun. Připravuje i stipendijní program pro lékaře. Stipendium se podle Nečesaného bude pohybovat asi od 1000 do 5000 korun měsíčně, podmíněno bude ale výsledky studenta a stejně jako u sester a techniků absolvováním praxe v liberecké nemocnici.