České Radiokomunikace vytipovaly v severních a severozápadních Čechách celkem pět rizikových lokalit včetně tří vyjmenovaných oblastí na Liberecku. Předběžně se hovoří o tom, že by těchto lokalit mohlo být ještě více, reálný stav ale bude jasný až po aktivaci pozemních digitálních vysílačů v Německu.

„Případné zarušení některých kmitočtů by bylo řešeno ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. Tímto řešením by bylo přeladění vysílacích kmitočtů,“ uvedla za České Radiokomunikace Marie Fianová.

V praxi to znamená, že by muselo dojít k přeladění rušených vysílacích kanálů. Ve Frýdlantu a v Krásném Lese by se tato vynucená změna týkala programu ČT1, v Chrastavě potom programu TV Nova.

V případě, že k zarušení některých televizních převaděčů skutečně dojde, budou České Radiokomunikace podle Marie Fianové informovat diváky prostřednictvím médií a dotčených městských úřadů.

„Předpokládáme, že případné rušení bychom odstranili do jednoho měsíce,“ konstatoval manažer provozu vysílacích systémů Českých Radiokomunikací Jan Hamáček. „S podobnou situací jsme se setkali již minulý rok v létě, kdy bylo v Německu spuštěno pět pozemních vysílačů velkého výkonu,“ dodal Hamáček s tím, že rušení vlivem zapínání pozemních digitálních vysílačů v sousedních zemích nelze předejít.

Starostové dotčených měst zatím žádné zprávy o hrozbě rušení televizních převaděčů nedostali. „Od vás to slyším prvně,“ reagoval starosta Chrastavy Michael Canov s tím, že pokud by město dostalo od Českých radiokomunikací jakékoliv vyrozumění, uveřejnilo by jej na webových stránkách.

Jak potvrdil starosta města Dan Ramzer, žádnou oficiální zprávu zatím nedostali ani Frýdlantští. „Kdyby v tomto ohledu nastal nějaký problém, budeme se jej snažit lokálně řešit,“ poznamenal starosta Dan Ramzer.