Financovat vlastní bydlení je pro řadu domácností s nízkými příjmy prakticky nemožné. V době krize se lidé navíc bojí zadlužování. Pomocnou ruku podávají některá severočeská města; většinou však půjčují peníze jen na vylepšení bydlení či na venkovní opravy. Sama města totiž otevřeně přiznávají, že ne financování bydlení svých obyvatel nemají dostatek peněz v kase.

Ve Fondu na zlepšení úrovně bydlení mají připraveno deset milionů korun. Žádosti mohou zájemci podávat do 31. ledna 2011. V letošním roce rozdělili v Jablonci jedenácti obyvatelům a soukromým firmám 4,367 milionu korun, loni to bylo 9,427 milionu korun. Na nižším zájmu se nepochybně podepsala krize; podle radnice jsou lidé při půjčování peněz opatrnější než v minulosti.

Pro příští rok si jablonecká radnice připravila v půjčkách jednu novinku. Nově půjčuje peníze na obnovu ozdobných fasád a střech, kde stavebníci musí použít tradiční postupy a materiály a zachovat jejich původní podobu. Tyto půjčky jsou úročeny jen dvěma procenty, zatímco ostatní půjčky na zlepšení bydlení mají čtyř až šestiprocentní úrok. Půjčky na zlepšení bydlení mají splatnost od tří do šesti let – žadatel může získat nejvýše 300 000 korun na jeden dům.

Pokud někdo vlastní v krajské metropoli nemovitost, může město požádat o půjčku na její opravu. A to vždy dvakrát do roka: v září a v březnu. Předtím je ale třeba absolvovat menší úřední martýrium: k řádně vyplněné žádosti o půjčku musí být přiložen doklad o vlastnictví ne starší více než půl roku, dále stavební povolení nebo písemné stanovisko stavebního úřadu, projektová dokumentace stavebních úprav a také znalecký posudek o ceně nemovitosti. Tou se totiž člověk zaručí v případě, že půjčka přesáhne 150 tisíc korun. Dále je třeba přiložit výpis z obchodního rejstříku a doklad o pojištění zastavované nemovitosti.

„Vyplněnou žádost včetně příloh odevzdá zájemce na příslušný městský obvod, kde se jeho nemovitost nachází ve výše uvedených termínech. Poté jde zkontrolovaná žádost ke schválení,“ uvedla mluvčí města Ivana Solničková s tím, že mezi obyvateli Ústí není o tyto půjčky příliš velký zájem. Od začátku roku 2009 byly podány pouze dvě žádosti.

O tom, že jsou městské kasy prázdné, svědčí například Děčín. Tady mají zájemci o případnou půjčku smůlu. „Město půjčky na bydlení obyvatelům neposkytuje z důvodu nepříznivé finanční situace města v důsledku finanční krize,“ vysvětlila mluvčí města Romana Silvarová.

Na bydlení lidem nepůjčují ani v Teplicích. Jak známo, místní primátor Jaroslav Kubera je dlouholetým veřejným odpůrcem jakýchkoliv půjček a zadlužování. „Půjčky na bydlení nedáváme, ani o tom neuvažujeme, jsme nepřátelé půjček,“ říká otevřeně Kubera. V Teplicích nicméně podporují stavbu nových domů, a to docela originálním způsobem. Pokud si někdo koupí pozemek a splatí ho do dvou let, dostane na něj od města slevu 75 procent. A to už se vyplatí.

Ani Liberec přímé půjčky na bydlení lidem nedává. „Na podporu bydlení v Liberci ale existuje Městský fond rozvoje bydlení,“ uvedl mluvčí města Martin Korych s tím, že podrobnosti o tomto fondu zájemci najdou na webu města. I to je jedna z cest – pokud se někdo o možnost vylepšit své bydlení zajímá, měl by být web jeho města vůbec tím prvním informačním zdrojem.