„V našem ateliéru se začalo pracovat na prvním projektu přibližně v roce 1998. Všechno bylo závislé na toku peněz například z Evropské unie a k tomu musely být připravené projekty. Od roku 2002 se proto začalo intenzivně pracovat na jednotlivých blocích sídliště," řekl architekt Zdeněk Janeček.

Sídliště vylepšují 
už dlouhé roky

Samotná snaha o zvelebení nejlidnatější části Liberce začala ale mnohem dříve. „První pokusy byly hned po revoluci, kdy se  postavilo například dřevěné hřiště v jednom z vnitrobloků. To už samozřejmě neexistuje. Hřiště během pěti let bylo zdevastováno, protože se o to nikdo nestaral. Proto jsem byl pak rád, když nás oslovil pan Pilný a založili jsme pracovní skupinu. Získali jsem 6 milionů euro, kdy se půlka dala na Lidové sady," popsal Oldřich Janíček, předseda osadního výboru Rochlice.

Nyní nechalo město dokončit úpravy centrálního parku a  několika vnitrobloků v Seifertově a Dobiášově ulici. Zvelebení se dočkalo také prostranství v ulici Haškova.

„Prakticky okamžitě budou navazovat další práce v ulici Žitná, kde dojde k podobným úpravám," dodává Oldřich Janíček.    Poté by se měla zrevitalizovat i Pazderkova ulice. Záleží ovšem na penězích.

V nově upraveném vnitrobloku přibyly dětské prolézačky. Nejvíce oblíbený mezi dětmi je asi herní  prvek, který spočívá v tom, že se můžou zhoupnout na pneumatice přidělané na speciální konstrukci.

„Pneumatika je u dětí asi nejoblíbenější, bohužel se ale setkáváme s tím, že si práce na nových hřišťích někteří dostatečně neváží a místo toho, aby se k tomu chovali s úctou, tak vybavení devastují. Například na tento prvek se zavěšuje najednou více dětí a tím hrozí jeho brzké poničení," míní předseda osadního výboru. Podle architekta Zdeňka Janečka byla stavba a rozložení sídliště Rochlice velmi promyšlená od prvopočátku.

„Už když se panelové domy stavěly, architekti opravdu velmi důmyslně promysleli jednotlivé části. Například doprava je vedena okolo. Děti  jsou tak v bezpečí, když si hrají mezi paneláky. Bohužel dříve nebyly peníze na revitalizaci těchto částí. Myslelo se více na samotné bydlení, než na nějakou krátkodobou rekreaci v blízkosti domů. Proto se tato místa  snažíme různými projekty zrevitalizovat nyní, ale ta myšlenka tam byla při samotném prvopočátku stavby sídliště," podotýká architekt Zdeněk Janeček.

Místní lidé vylepšování vítají

Podle předsedy osadního výboru změnu k lepšímu zaregistrovali všechny věkové skupiny obyvatel.

„Donedávna se o některých částech sídliště mluvilo jako o Chánově, byly vybydlené a lidé se těmto místům raději vyhýbali. Teď se situace mění. Lidé vidí, že se tu vše postupně revitalizuje, jsou tu developeři a znovu je i zájem o byty v této lokalitě," míní Oldřich Janíček.
Nákladná regenerace nejlidnatějšího sídliště v Liberci  za 230 milionů korun začala už před deseti lety.

Financováno bylo hlavně díky evropským fondům. Poslední projekty se mohly realizovat díky zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města. V tomto plánu jsou například také Lidové sady nebo v poslední době ostře sledovaná přestavba Městských lázní na galerii.