Za 10 let v Evropské unii měla Česká republika šanci čerpat nemalé finanční příspěvky z evropských strukturálních fondů. Jenom projekty v Libereckém kraji vyčerpaly v právě končícím programovém období 2007-2013 z evropských fondů asi 
4,2 miliardy korun.

Jedním z neúspěšnějších žadatelů je Technická univerzita, která za získané peníze rozšiřuje a modernizuje prostory pro výuku. Se žádostmi
o příspěvek ale často uspějí 
i malé obce nebo občanská sdružení. Příklady projektů, které přispěly k rozvoji kraje, a které by bez evropských peněz pravděpodobně nikdy nevznikly, najdete na dnešní stránce, která rekapituluje ty nejúspěšnější na Liberecku, Jablonecku a Českolipsku.

Záchrana lázní i galerie

Přestavba libereckých městských lázní na galerijní prostor je příkladem úspěšného projektu, jehož realizace ale nebyla vůbec lehká. Budova ze začátku 20. století přestala plnit svůj účel a chátrala. Město jako majitel budovy dlouho hledalo pro budovu využití.

Až s přístupem k evropským penězům se rozhodlo naplánovat velkou rekonstrukci a přestěhovat do lázní Oblastní galerii, které už dosavadní prostory v centru města nestačily. Přestavba se provedla v rekordním čase a vyšla na 360 milionů korun, 85 procent zaplatila EU, zbytek Liberecký kraj.

„Galerie v lázních" se otevřela veřejnosti na jaře letošního roku a nebývalý zájem, na který nebyli zaměstnanci galerie zvyklí, vypovídá o tom, že se práce povedla. Nový galerijní prostor si pochvalují jak návštěvníci, tak vystavující umělci.

Zaměstnanci galerie navíc získali adekvátní pracovní prostředí v podobě nového depozitáře z dílny architektonického ateliéru SIAL. Depozitář spolu s hlavní budovou galerie dohromady vytváří nový veřejný prostor, který se většina z Liberečanů teprve učí využívat. 

LIBERECKO

Silicon Valley Libereckého kraje: To je Dětská univerzita v Liberci

Liberec – Vědecká pracoviště za více než miliardu korun získala díky EU Technická univerzita v Liberci. V roce 2012 otevřeli výzkumné a vývojové centrum pro nanotechnologie, před dokončením je druhý výzkumný, vývojový a výukový komplex. Věda se v Liberci díky dotacím z EU a především lidem, kteří je dokáží efektivně čerpat, otevřela ale i mladým lidem. Jako jedni z prvních pochopili, že pokud má naše země navázat na tradici průmyslové velmoci, potřebuje kvalitní techniky, konstruktéry, technology.

Přitáhnout zájem mladých 
o technické obory se podařilo díky unikátnímu projektu Dětské univerzity. Ten seznamuje už nejmenší školáky přiměřeným způsobem se základy fyziky, elektroniky, mechatroniky, robotiky a přírodních věd. A to všechno atraktivní formou vysokoškolského studia, kdy děti navštěvují přednášky a nakonec po obhajobě vlastní práce získají diplom. První ročník Dětské univerzity odstartovali v Liberci v roce 2010 a na podzim vstoupí do pátého ročníku. „Dosud ji absolvovalo na 800 dětí," upozornil vedoucí projektu Miloš Hernych a připomněl, že děti mají možnost zdarma navštěvovat také Letní univerzitu, tedy obdobu dětského tábora pro děti se zájmem o techniku. Dětské studium je součástí širšího projektu 
s názvem Otevřená univerzita, kterým se liberecká škola snaží popularizovat vědu i mezi širší veřejností. Ten navázal na úspěšný projekt StarTech a pokračuje ve „vývozu" know how na další české školy projektem EduTech. EU ho podpořila více než 35 miliony korun.

JABLONECKO

Ze zdevastované hasičárny moderní centrum strážníků

Městská policie Jablonec nad Nisou.

Jablonec n. N. – Za dotační peníze vzniklo z bývalé hasičárny nové sídlo Městské policie. Kdyby se dnes bývalou požární zbrojnicí mezi Mírovým a Horním náměstím prošel hasič ze začátku minulého století, chodil by jejími místy s ústy dokořán. Přesto by našel drobnosti, které důvěrně znal. Oba objekty, tedy starší část s věží a přístavba směrem k radnici, prošly důkladnou rekonstrukcí. Přestěhovala se sem Městská policie Jablonec, vzniklo ubytování pro 18 osob v případě živelných či jiných katastrof, kvalitní zázemí získal i krizový štáb. „Na radnici nám trvalo tak čtyřicet minut, než jsme štáb zcela vybalili. 
V nových prostorách máme vše připravené doslova na stole," řekl vedoucí oddělení krizového řízení Jiří Vaníček.

Jak tedy vypadají prostory dnes? V přízemí jsou garáže pro auta Městské policie, v suterénu sklad krizového štábu. Věci tu mají uskladněny i vodní záchranáři. Vedle automobilu tak parkuje člun. „Jsou tady ale uskladněny i spacáky, holínky, lampy, plynové masky, zkrátka vše, co potřebujeme," přiblížil Vaníček.
Radnice získala na přestavbu bývalé zbrojnice dotace ve výši více než sedmdesát miliónů korun, více než deset milionů doplatilo město.

ČESKOLIPSKO

Do školky jezdí i německé děti

Česká lípa – Celé nové patro 
s tělocvičnou, jídelnou i hernou, kde se společně scházejí české a německé děti, získala loni díky dotaci z Evropské unie mateřská škola Klíček ve Svojsíkově ulici v Novém Boru. Školka prošla proměnou, která stála přes 15 milionů korun a na kterou se podařilo získat velkou dotaci z operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Novoborská školka společně s partnerskou mateřinkou AWO Kinderhaus v saském Waltersdorfu připravily projekt Vandrujeme krajem – spolu si hrajeme. Právě na něj patnáctimilionovou dotaci školy získaly. Rekonstrukce zahrnovala mimo jiné výstavbu celého třetího nadzemního podlaží budovy, bezbariérové řešení prostor, vestavbu osobního výtahu nebo vybudování únikového schodiště. Došlo také na výměnu oken a zateplení fasády.

Koruna je chloubou města

Česká Lípa – Chátrající historický objekt na náměstí v Žandově se díky evropským penězům proměnil v chloubu města. Impulzem k záchraně domu Koruna byla absence kulturního stánku, tedy multifunkčního sálu. 
V nových prostorách je nejen městský úřad a sál, ale také městská knihovna a informační centrum.
Rekonstrukce Koruny byla největší investiční akcí v Žandově za poslední roky. Městu ji pomohly financovat evropské peníze z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, z nějž získali dotaci přes třicet tři miliony korun. Na opravě se žandovská radnice podílela dalšími třemi miliony ze svého rozpočtu.