„Omítku na průčelí věže se snažíme rovněž opravit nyní, abychom využili postavené lešení a později nezasahovali do již hotových částí rekonstrukce,“ uvedl administrátor vratislavické farnosti, jáhen Václav Vaněk. „Práce pokračují rychle, tímto tempem by střecha měla být opravena do konce června,“ dodal. Rekonstrukce přitom probíhá od začátku ledna. Jediná část průčelí, která zatím být opravena nemůže, je zdobený portál. K tomu by totiž bylo potřeba posudku restaurátora, jehož zhotovení je časově náročné.

Na rekonstrukci vyhradil městský obvod Vratislavice nad Nisou částku přes pět milionů korun. Kostel již první fází rekonstrukce prošel – před dvěma lety bylo nutno vyměnit okapové žlaby, které byly v havarijním stavu. Plánovány jsou přitom ještě fáze další, v budoucnu by se kostel měl honosit kompletně opravenou omítkou.

Barokní kostel Nejsvětější Trojice stojí ve Vratislavicích od roku 1701 a za dobu své existence prošel již několika rekonstrukcemi. Současná oprava je od počátku 20. století první stavební úpravou kostela.

(Matyáš Taller)