Liberecká knihovna lidem představuje vůbec poprvé čtyři pergameny s notovými záznamy z přelomu 13. a 14. století. Obsahují středověké chorální zpěvy. Jde o jeden z nejstarších dochovaných hudebních pramenů v republice. „Jsou to sice jen torza, i tak jsou ale cenným doplněním kompletů. Je to ukázka, jak dobová hudební produkce v chrámovém zpěvu vypadala. Dobře ji totiž známe až od Karla IV.," řekl historik Jiří Bartoš Sturc. Pergamenová torza obsahují jednohlasé gregoriánské zpěvy ke svátku svatého Vavřince a svatých Petra a Pavla. Nejvzácnější dokument pochází z antifonáře liturgické knihy. Torza budou vystavena až do 14. října v hudební knihovně. Vzácné tisky představí dnes i Severočeské muzeum. Jde o faksimile nejstarší tištěné knihy, takzvané Gutenbergovy bible.