Přitom právě nadváha, stres, nedostatek pohybu, špatné stravovací návyky a kouření jsou kromě genetické výbavy rozhodujícím faktorem pro vznik závažných onemocnění. Infarkt myokardu, rakovina či cukrovka jsou i přes kvalitní zdravotní péči a obrovské prostředky vynakládané na léčbu příčinami úmrtí, jejichž počet se u nás stále pohybuje nad průměrem evropských zemí. V rámci Libereckého kraje pak hraje smutný primát Českolipsko.

„Zatímco peníze vynakládané na léčbu jsou obrovské, na počtu nemocných to není znát, protože je zanedbávána prevence,“ shodují se odborníci.
Týká se to například onemocnění cukrovkou, jejíž vzestup je alarmující. „Zatímco v padesátých letech se počet nemocných počítal na promile, dnes mluvíme o šesti až deseti procentech celé populace,“ zdůraznil ředitel KHS v Liberci Vladimír Valenta.

Zanedbaná prevence je i také příčinou výskytu nádorových onemocnění. Dlouhodobě nejvyšší počet nových případů vykazovaly okres Liberec a opět Česká Lípa. Ze zprávy mimo jiné vyplývá i to, že v prevenci hraje kromě osvěty velkou roli také sociální faktor. „Lidé z vyšších příjmových skupin se snaží si udržet svou úroveň a je tedy logické, že se snaží více dbát na své zdraví,“ dodává Valenta.

Zpráva se zaobírá i průměrnou délkou života lidí v našem kraji. Ta se výrazně liší podle okresů. Nejnižší je u žen a mužů v okrese Česká Lípa. V průměru se tu muži dožívají 72 a ženy 78 let, což je přes trvalý nárůst stále o čtyři roky nižší než v zemích EU.


V úrazech hrajeme smutný primát

„Nenávidím slovo adrenalin,“ řekl včera doslova krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Novák. Původní profesí lékař zřejmé ví své. „Možná by kraj měl víc než do cyklostezek investovat do slibovaného heliportu,“ řekl při tiskové konferenci na téma zdravotní stav obyvatel Libereckého kraje. Reagoval tak na údaje zveřejněné přednostou traumacentra Krajské nemocnice Liberec Richardem Lukášem.

Podle něj jsou totiž právě poranění třetí nejčastější příčinou úmrtí obyvatel v kraji. Hned po kardiovaskulárních a nádorových onemocněních. Prim hrají úrazy cyklistů, jejichž počet vykazuje strmý nárůst. Potvrdil také, že právě v Libereckém kraji umírá na kole víc lidí než v jiných částech země, což je pochopitelně dáno prostředím hor a terénem, který nahrává adrenalinovým sjezdům. I přes toto konstatování zazněly potěšující údaje. A sice, přestože počet vícečetných vážných zranění, takzvaných polytraumat, má výrazně vzestupnou tendenci,
díky kvalitní péči poklesla úmrtnost na polovinu.
Cukrovka nebolí, ale pozvolna zabíjí

Otevřené vředy na bércích, slepota, amputace končetin. I takhle může končit onemocnění diabetem. Známým spíše pod zlidovělým názvem cukrovka. Pro některé lidi je součástí genetické výbavy, pro většinu ale důsledkem nesprávného životního stylu.

„Cukrovka je onemocnění, které zprvu nebolí. Většina pacientů proto v první fázi zanedbává pokyny lékařů, jakými je dodržování diety a snižování nadváhy. Neuvědomují si, že po letech vzniknou takzvané pozdní komplikace, které už způsobují závažné poruchy oběhového systému, vředy na dolních končetinách, poruchy ledvin či zraku,“ zdůraznila primářka diabetologie v Krajské nemocnici Liberec Jindra Vejrychová. V LK je počet léčených diabetiků menší než v rámci republiky, i tak ale překračuje 6 procent veškeré populace.
Lékem je prevence

Od 90. let trvale klesá v EU, tedy i u nás, počet lidí, kteří podlehnou zhoubné rakovině. To je ta dobrá zpráva. Ta špatná zní, že v ČR i přes sestupnou tendenci umírá na nádorová onemocnění výrazně vyšší počet lidí než právě v zemích E15. V okresech Liberec a Česká Lípa dokonce převyšoval u mužů republikový průměr.

U žen je vyšší úmrtnost v okresech Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. Na Českolipsku například přibývá žen, které podlehnou rakovině tlustého střeva. Naopak nejméně diagnostikovaných případů této nemoci u žen vykazuje okres Semily. Díky prevenci však v kraji zřetelně ubývá žen, které umírají na nejčastější formu onemocnění – rakovinu prsu.