Odměněny tak budou za svou účast v rozvojovém programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 Excelence středních škol 2015". Finanční prostředky z rozpočtu ČR jsou určeny na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků středních škol, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru.

Program bodově hodnotí úspěšnost žáků v krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží a na základě toho školy v následujícím roce obdrží peníze do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů, kteří se podílejí na odborné přípravě žáků. Nejúspěšnějšími ze zúčastněných škol Libereckého kraje byla trojice Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Gymnázium F. X. Šaldy Liberec a Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola. Na dalších místech skončily Gymnázium Česká Lípa a Gymnázium U Balvanu v Jablonci .