Studenti Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické poslali do soutěže 13 prací, 18 esejí přišlo z Gymnázia Jeronýmova a největším počtem dvou desítek příspěvků bodovali studenti z Obchodní akademie. Kromě nich se zapojily i dvě studentky ze soukromé školy Kostka v Hejnicích a Gymnázia v Nové Pace.

Vybírat z celkem 53 příspěvků bylo velmi těžké, nakonec ale do krajského kola, z něhož vede cesta do celostátního finále, postupují Zuzana Fišerová, Matěj Šula a Tereza Horáková z Gymnázia Jeronýmova. Zvláštní cenu redakce získala práce studenta SPŠSE a VOŠ Dalibora Bindera, který překvapil vysokou úrovní znalostí o EU i přemýšlivým způsobem o věcech, jež se naší společnosti dotýkají a to nejen z pohledu členství v EU.

Velice milým překvapením byly i práce jeho spolužáků, kteří se k EU vyjádřili dokonce v rýmech! Všem studentům, ale především pedagogům patří za tento způsob vedení mladých lidí ke kritickému a samostatnému myšlení velké poděkování.

Vítězné práce zveřejníme v Libereckém deníku ve středu 16. 4. a v průběhu dubna a května, kdy si připomeneme 10 let členství v EU, budeme průběžně otiskovat další studentské příspěvky.