„Nejdříve se začalo na učebně, kde si účastníci představili postupy a vybavení, které měli k dispozici. Následovalo rozdělení do skupin, které poté plnily připravené úkoly na pěti stanovištích," informovala mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová.

Že nešlo o nic jednoduchého svědčí popis některých úkolů. Skupiny účastníků zkoumaly kontaminovaný automobil, ale také kontrolovaly zasahujícího člověka (figurínu), který prošel nedostatečnou dekontaminací. 

Jedním z dalších úkolů například bylo hledání radioaktivního materiálu v rozsypaném nákladu, ale i hledání cvičícího zářiče a rozhodování o rozšíření bezpečnostní zóny. Kromě praktických zkušeností s různými přístroji se účastníci seznámili i s dálkově řízeným robotem, kterého představili vojáci.