Ani letošní rok není výjimkou. Rok 2009 bude navíc oproti tomu minulému ještě úspěšnější. „K 9. prosinci 2009 jsme na transfúzním oddělení (TO) evidovali 652 prvodárců, přičemž za celý uplynulý rok jich bylo právě 652,“ vyčíslila Alexandra Kittnerová, tisková mluvčí Krajské nemocnice Liberec.

Kromě toho dodala, že konečné číslo bude ještě na sklonku roku vyšší. „Praxe je totiž taková, že si transfúzní stanice každý pátek pozve 5 prvodárců, každý všední den pak 2 prvodárce,“ doplnila tisková mluvčí.

Na příznivé statistice se, kromě jiného, podílejí náborové akce. Na navyšování počtu těch, kteří se rozhodnou poprvé darovat krev, má zásluhu například Technická univerzita Liberec nebo střední školy.

„Podílejí se na nich ale i aktivity jednotlivých organizací a firem v kraji, například zástupci Komerční banky. Zájemci o bezpříspěvkové dárcovství čerpají nejčastěji informace z našich webových stránek a následně využívají elektronické přihlášky,“ pokračuje Alexandra Kittnerová. Celoročně je nemocnice zapojena do projektu Bezpříspěvkové dárcovství – bezpečná léčba našich pacientů. Jedná se o řadu aktivit vedoucích k rozšíření registru zejména o mladé dárce. Databáze současných totiž stárne.

Mezi pět a půl tisíce dárců, kteří pravidelně chodí na odběry krve, se zařadila i Radka Fišerová z Liberce. „Darovat krev jsem se rozhodla před třemi roky a od té doby chodím pravidelně třikrát ročně. Byl to takový momentální popud, chtěla jsem prostě pomoct ostatním, kteří třeba moji krev potřebují,“ uvedla Radka Fišerová.

I ona má svým dobrovolnictvím zásluhu na tom, že v letošním roce přesáhne počet odběrů na libereckém TO hranici deseti tisíc odběrů. V počtu odběrů plazmy pak překročí letos 4 000 odběrů.