Na programu je komentovaná prohlídka kina se zasvěcenými komentáři historiků umění prof. Rostislava Šváchy, který připravil první velkou soubornou výstavu a publikaci o SIALu (mimochodem Nejkrásnější knihu roku 2010) a Mgr. Martina Strakoše, autora kapitoly věnující se dokskému kinu.
Kromě besedy odborníků, autorů a kurátorů výstavy a pamětníků je pro návštěvníky připravena také projekce unikátního snímku, zaznamenávajícího stavbu televizního vysílače na Ještědu.

Toto propojení není náhodné, pod projektem naší nejvýznamnější stavby 20. století, televizním vysílačem na Ještědu, je totiž podepsán stejný architekt jako u dokského kina, zakladatel a vedoucí osobnost SIALu Karel Hubáček. O významu Ateliéru Sial svědčí i výstava, která o něm až do 22. května probíhá v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, kde je rovněž vystaven model kina Máj.

Žádné jiné české architektonické studio se totiž netěšilo takovému ohlasu, nemělo takový úspěch v mezinárodních soutěžích v konkurenci světové špičky a nezískalo tak významná celosvětová ocenění. Téměř všichni odchovanci Hubáčkovy a Masákovy Školky SIAL jsou významnými pedagogy či vedoucími architektonických škol v ČR i zahraničí a patří mezi nejlepší české architekty. SIAL je dosud nepřekonaný fenomén a Karel Hubáček je jeho hlavním představitelem.

Setkání pořádá Galerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci s dokským Nadačním fondem Antonína Bennewitze a Městským kulturním střediskem Doksy.