Někdo chce to a někdo zas ono. Toto úsloví v případě konceptu územního plánu neplatí. Co se týče budoucího rozvoje města Liberce, obyvatelé se až na výjimky vzácně shodují v jednom.

V budoucích letech by si přáli mít všude parky a zeleň.

Na včerejším mimořádném jednání libereckých zastupitelů tak převažovalo přání zachovat ve městě co nejvíc přírodních ploch, určených pro relaxaci.

„Je s podivem, že město vynakládá nemalé prostředky na revitalizaci sídlišť. Ale přitom navrhuje v Ruprechticích další zástavbu, která by tu revitalizaci znehodnotila. Chtěl bych, aby tam zůstala zeleň, a ne plochy k zástavbě,“ vystoupil někdejší projektant sídliště v Ruprechticích Jiří Jaroš.

Architekt a tvůrce návrhu územního plánu Jiří Plašil se spolu s náměstkem pro územní plánování Jiřím Rutkovským (USZ) pokusili vysvětlit, že diskutovaná plocha mezi panelovými domy je v konceptu označená jako zastavěná. Nikoliv zastavitelná.

„Celá plocha je určena k bydlení. Vám jde o malou část. Ale i když tam zůstane zeleň, bude to pořád plocha k bydlení,“ řekl náměstek Jiří Rutkovský. Architekt Plašil dodal, že označení jen umožňuje v budoucnu lidem, kteří tu bydlí, postavit si zde třeba garáže. Neznamená, že by na trávníku u domů někdo mohl postavit další činžáky.

Nejvíc emocí včera do sálu vznesli obyvatelé Machnína a čtvrti Doubí. Lidé z Machnína protestovali proti možnosti, že by tu měla vyrůst další průmyslová zóna. Sdružení Občané Machnína nasbíralo pod námitku 692 podpisů.
„V porovnání s obyvateli ostatních čtvrtí Liberce jsme méněcenná rasa, protože z naší čtvrti chcete udělat smetiště,“ kritizoval záměr předseda občanského sdružení Milan Porš. Přidávali se i další obyvatelé, jimž vadila nadměrná hlučnost a emise jak z výroby, tak i z nadměrné dopravy.

Navíc by do Machnína přesunulo město některou z rizikových výrob v centru.

„Nové výrobní plochy město potřebuje. V Machníně jsme počítali spíše s drobnými provozy. Možnost nových míst pro průmyslovou výrobu územní plán mít musí – třeba i pro případné investory, kteří se mohou v Liberci objevit s přáním, že by tu chtěli podnikat,“ uvedl architekt Plašil. „Jediné čtvrti, kde by se mohlo počítat s průmyslovými plochami, jsou Machnín a Ostašov,“ doplnil.

Obyvatelé Doubí protestovali proti nové silnici, která by měla v budoucnu jejich čtvrť protínat. „Budeme obkroužení hlukem, a to hned ze čtyř stran,“ zlobila se jedna z obyvatelek čtvrti.

Na celých 40 minut si vzala slovo další obyvatelka Doubí, Dagmar Vízková. „Nekončíme s našimi zájmy u plotů našich domů, jsme proti té silnici. Mnozí obyvatelé Doubí se cítí, jakoby už teď žili sami v průmyslové zóně,“ řekla.

Ve svém projevu pak žádala i třeba snížení světelného prachu ve čtvrti. „Většinu námitek paní Vízkové jsme do návrhu územního plánu začlenili. Světelný prach ale koncept rozvoje města řešit neumí,“ uvedl Jiří Rutkovský.

Podle zastupitele Jaromíra Baxy (ZpL) územní plán snižuje hluk ve městě. „Jedinou čtvrtí, kde ještě vzroste, je právě Doubí,“ uvedl.

Jednou z prvních hromadných námitek, které zastupitelé vyslechli, byl protest Kynologického klubu Pavlovice proti chystané zástavbě v místě cvičiště. „Petici podepsalo téměř 800 lidí,“ řekl předseda kynologického klubu Jiří Kolář. Výbor pro územní plánování navrhl nevyhovět žádosti občanů s tím, že by město mělo hledat pro kynologické cvičiště, které zde stojí desítky let, nový pozemek.

Proti případné stavbě další průmyslové zóny v jejich čtvrti se ostře ohradili také obyvatelé Ostašova. „Ostašov je obklopen slévárnou, kovošrotem a už jednou průmyslovou zónou. Ještě před 20 lety tu nebyla ani jedna. Hlučnost je už nyní neúnosná,“ uvedla za ostašovské Irena Balogová.

Námitku podepsalo 1137 občanů. „U letiště počítáte s výstavbou až čtyřpodlažních domů. To je hrůza,“ řekla žena.
Cílem mimořádného jednání zastupitelů bylo vyslechnout námitky osadních výborů i občanů. A odhlasovat pokyny pro architekta Jiřího Plašila, jak má dál v přípravě územního plánu pokračovat, kterým námitkám vyhovět a zakreslit je.
Protože do uzávěrky listu k hlasování nedošlo, další informace přineseme zítra.