„Snažíme se neustálému rozpínání velkých řetězců vzdorovat, ale místo toho, aby stát české prodejce podporoval, dusí je hlavně větší administrativní a daňovou zátěží. Jedním z řešení by bylo omezení nedělního provozu, který je zejména pro venkovské prodejny značně nerentabilní. Kvůli možnému odlivu zákazníků k velkým řetězcům však tyto prodejny nechtějí v neděli zavírat,“ myslí si předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Problematika nedělního provozu je momentálně různými způsoby regulována v celkem osmi členských státech Evropské unie. Jako příklad hodný následování používají čeští maloobchodníci nejčastěji Německo.

Zdejší obchody sice mají v neděli zavřeno, pro pekařství či novinové stánky ale existují výjimky. Zákaz se netýká ani obchodů na nádražích a letištích či čerpacích stanicích. Jednotlivé spolkové země navíc mohou během čtyř neděl v roce prodej v obchodech povolit.

Ze zemí směrem na východ se s omezením nedělního prodeje lze setkat v Maďarsku a Řecku. Zatímco v prvním případě je forma regulace podobná jako u Německa, v Řecku jsou v neděli zavřeny prakticky všechny obchody. Výjimka se týkají pouze pekařství či květinářství, místní samosprávy však mohou dát zvláštní povolení například obchodům v turistických oblastech.

Podle Mazáka se tyto země snaží pomáhat vlastním malým prodejcům mnohem více, než jak je tomu v případě České republiky. Za alarmující považuje snižující se počet českých maloobchodníků - zatímco supermarketů a hypermarketů v tuzemsku každoročně přibývá, počet malých prodej na venkově rok od roku klesá.

„Aby stát mohl garantovat dostatečnou obslužnost venkova potravinami, bude muset nakonec vydat nemalé peníze na dotace, aby prodejny udržel při životě. Bylo by tedy rozhodně efektivnější, kdyby byly velké řetězce spíše drženy na uzdě, než aby jejich počet neustále narůstal a tradiční trh byl státem přehlížen,“ uzavírá Mazák.