Výtěžek z jeho prodeje poputuje na projekt obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. Podrobnější informace včetně kompletních pravidel naleznete na internetových stránkách nadace www.nadaceivanadejmala.cz. Uzávěrka je 7. června. 
 
„Cílem fotosoutěže je ukázat krásná místa Jizerských hor a upozornit tak na nutnost ochrany nejen tohoto pohoří, ale i přírody jako takové. Zároveň pomůžeme Jizerským horám díky prodeji kalendářů i finančně. A v neposlední řadě dáváme fotografům prostor pro představení svých unikátních snímků veřejnosti,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel pořádající nadace. Po červnové uzávěrce bude došlé fotografie hodnotit odborná porota a jeden snímek vybere i široká veřejnost v internetovém hlasování na stránkách Libereckého deníku, který je partnerem soutěže již od počátku.

Vernisáž nejlépe hodnocených fotografií soutěže Zaostřeno na Jizerky uspořádali její organizátoři z Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody v úterý 25. září.
Fotografové pomáhají Jizerským horám. Kalendář Zaostřeno na Jizerky je na světě

Z širšího výběru vznikne celoroční putovní výstava, která bude mít vernisáž v říjnu. Zde bude představen i benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2020 sestavený z 13 nejlepších snímků. Autoři takto oceněných fotografií obdrží hodnotné ceny od společnosti Canon. Všichni účastnící fotografické soutěže obdrží jeden výtisk kalendáře jako poděkování zdarma.
 
Snímky je potřebné zasílat v dostatečném rozlišení minimálně 800 pixelů emailem i vyvolané s velikostí delší strany od 28 do 63 cm. Pro otištění v kalendáři musí být snímky orientované na šířku. Nadace vydala již přes deset tisíc kalendářů a zájem o ně každým rokem stoupá. V prvním ročníku byl náklad 800 kusů a loni jich bylo již 1 600. „Díky výtěžku z jejich prodeje jsme přispěli na záchranu rašeliniště na Nové louce, opravu turistických stezek v Jizerských horách nebo například na výsadbu desítek tisíc sazenic stromků. Zájem lidí mě opravdu velice těší a vážím si, že jsou ochotni tímto způsobem přispět na ochranu Jizerských hor,“ upřesnil Petrovský.

Jizerské hory
Vernisáž výstavy Zaostřeno na Jizerky představí nejlepší snímky Jizerských hor

Výtěžek z letošního ročníku pomůže obnově evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. Jejím cílem je náhrada nepůvodních dřevin v samém srdci Jizerských hor, kde bude vysázeno přes 14 tisíc geneticky původních sazenic. Zároveň dojde díky vybudování přehrážek ke zvýšení retence vody v této lokalitě.

„Jako velmi důležité vnímáme v posledních letech projekty, které citlivě zadržují vodu v krajině. A unikátní jizerskohorská rašeliniště jsou přesně tím místem, kde by se měla voda zadržovat v dobách srážek a postupně uvolňovat, když je sucho. Dříve se dělaly necitlivé úpravy na rychlé odvedení vody z krajiny a jsem rád, že se tento trend mění a lidé chápou důležitost jejího zadržování,“ vysvětluje Petrovský a doplňuje „děkuji všem fotografům i zájemcům o kalendář Zaostřeno na Jizerky, že nám s projektem tímto způsobem pomáhají.“

Bivak na Smrku.
Čtenáři rozhodli o nejkrásnější fotce Jizerských hor. Zvítězil Jakub Jirkův