I když jste inteligentní a vzdělaní, náhle nevíte, jak situaci nejlépe řešit, kam se vydat, na koho se obrátit nebo třeba jak jednat s úřady. Netušíte, jaké máte vlastně šance své problémy řešit.

I za takovýchto okolností však můžete zatáhnout za záchrannou brzdu. Důkazem je Občanské sdružení D.R.A.K. operující dnes už na celém území Liberecka.

Podaná ruka pro cestu temným lesem

„Naše pomoc je zaměřena především na rodiny s dětmi, které potřebují podpořit v případech, kdy se buď vlastním přičiněním, nebo pod vlivem nějakých nepříznivých okolností ocitnou v krizové sociální situaci,“ objasňuje Lenka Bobvošová, vedoucí sociálních služeb sdružení D.R.A.K. a jeho klíčový pracovník pro terénní programy.

Její činnost se označuje jako sociálně–aktivizační služby. V praxi to znamená, že příslušníci sdružení D.R.A.K. se svoje svěřence snaží zorientovat v tom, jak by měli fungovat, aby se nepřízni osudu ubránili vlastními silami. Takříkajíc je vezmou nejprve za ruku a provedou temným lesem, v němž jim ukážou správnou cestu i místa, jimž by se měli vyhnout. A les je to rozsáhlý a hluboký.

Jak si najít práci a bránit se bankéřům

„Na prvním místě jsou nejčastěji případy, kdy se rodina ocitá bez práce nebo bez bydlení. Zde ponejvíce spolupracujeme se sociálními úřady, aby se takto postižení klienti neocitli někde pod mostem. Pomáháme jim i v případech, kdy mají problém s pronájmy nebo hypotékou a nerozumí svým smlouvám nebo výkladu hypotečního bankéře. Doučujeme jejich děti, případně jim vytváříme podmínky a nacházíme pro ně příležitosti, aby se mohli věnovat i volnočasovým aktivitám. A samozřejmě podporujeme jejich rodiče při hledání zaměstnání,“ vypočítává Lenka Bobvošová.

Jak současně Lenka Bobvošová dodává, cílem práce je uchránit rodiny před tím, aby se nevyčlenily až za samý okraj společnosti, což by je připravilo o poslední sílu a motivaci svoje problémy vyřešit.

I pro největší krizi lze nalézt řešení

Sdružení proto pokrývá i ty situace, které pro člověka představují skutečně kritický zlom. Nejlépe to asi dokresluje konkrétní příklad matky, jejíž dcera ochrnula po vážném úrazu a stala se zcela závislou na vnější pomoci. „V této rodině se vyskytlo mnoho potřeb, které naše služby pomohly naplnit. Povedlo se zajistit příspěvek na péči, průkazku mimořádných výhod, zajistit příjmy rodiny v nové situaci pomocí dávek SSP, umístit rodinu do bezbariérového bytu,“ popisuje Jindřiška Máchová, klíčový pracovník D.R.A.K. pro rodiny s dětmi.

V tomto případě se sdružení navíc podařilo vyřešit i další stěžejní problém, který vyvstal hned na samém začátku. Jindřiška Máchová k tomu uvádí:
„Podle požadavků matky jsme se zaměřili na získání vozíčku pro dceru, která potřebovala speciální vozík s možností polohování, držením hlavy, rukou, s upevněním nohou.