Podle náměstka pro územní plánování Jiřího Rutkovského (USZ) by rada architektů, která bude pětičlenná, měla poprvé zasednout v březnu. Mnoho pravomocí architekti mít ale nebudou.

„Rada bude mít spíš jen poradní hlas. Podle zákona nemůže třeba zasahovat do stavebního řízení. Může ale poskytnout odbornou konzultaci jak stavebníkovi, tak i vedení města,“ podotkl Jiří Rutkovský. „Odborný názor architektů se uplatní například při revitalizaci veřejných prostranství, posuzování projektů nebo při územním řízení,“ dodal.

Rada sice nebude mít právo veta, ale její názor by měl být podle náměstka Rutkovského v některých sporných řízeních pro městské zastupitele zavazující.

Cenný bude její hlas při územním řízení

Když například majitel pozemku bude žádat o změnu v územním plánu své půdy na plochu pro bydlení, pak by se měli zastupitelé řídit při hlasování doporučením odborníků.

Sbor architektů bude mít pět členů podle vedení města také proto, že jeden městský architekt by mohl být snadno ovlivnitelný různými zájmovými skupinami. Každý odborník v radě bude za svou činnost pobírat symbolickou odměnu zhruba tisíc korun měsíčně, tedy stejnou sumu, jakou dostávají lidé za práci v komisích města.

„Zaskočilo mne, že hodně lidí negativně vnímá fakt, že jde o práci skoro zadarmo,“ poznamenala primátorka Martina Rosenbergová.

Změna chtěla jen jednoho odborníka

Post městského architekta plánovala obsadit Změna pro Liberec, když usedla po komunálních volbách do čela vedení města.

Tehdejší primátor Jan Korytář zdůrazňoval, že městský architekt by měl třeba dohlédnout na to, aby po rekonstrukci vzhled libereckých náměstí k sobě urbanisticky ladil, tedy neřešit jen podobu jednoho náměstí, ale všech najednou.

Magistrát má od 1. ledna nový odbor hlavního architekta, který převzal úkoly dřívějšího odboru strategie a územní koncepce. Rada architektů bude poradním orgánem tohoto odboru. Tím město také ušetří plat, který by vyplácelo městskému architektovi.