Program odstartoval návštěvou sklářské huti v Kunraticích u Cvikova, kde mohli návštěvníci zhlédnout výstavu s názvem Evropský stůl. Severočeští skláři pro ni zhotovili 27 dvojic pohárů na víno symbolizujících členské země Evropské unie. U sklářských pecí si zase vyzkoušeli vyfukování skla. Poté jejich kroky směřovaly do sídla novoborské společnosti Lasvit ve Skleněném domě v Palackého ulici a pobyt v Křišťálovém údolí zakončili ve sklářské huti s restaurací firmy Novotný Glass.

„Novináři ze všech větších i menších světových agentur, které působí v Bruselu, přijeli o víkendu do našeho kraje. A to se opravdu nestává běžně. Měli jsme v krátkém čase jednoho dne příležitost ukázat jim výběr toho nejlepšího, co můžeme představit světu. A využili jsme toho vrchovatě,“ řekla náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu Květa Vinklátová.

Mláďata levharta čínského v liberecké zoo v roce 2007
V liberecké zoo se po patnácti letech narodila mláďata levharta čínského

Zpravodajové následně zamířili na akademickou půdu, kde proběhla exkurze Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CXI TUL). „Letos slavíme právě deset let od založení tohoto výzkumného ústavu. Za tu dobu jsme realizovali nebo realizujeme více než dvě stě padesát projektů, a to především v oblasti aplikovaného výzkumu s více než stovkou našich partnerů z průmyslu. Kromě toho také sedmnáct mezinárodních projektů,“ představil v krátkosti činnost a historii CXI jeho ředitel Miroslav Černík.

Vědci z liberecké univerzity předvedli svou práci v oblasti nanomateriálů a hybridních materiálů používaných při čištění vod, autonomní mobilní platformu pro logistické operace v průmyslu či v terénu, nejnovější technologii 3D tisku a novináři si prohlédli také studentskou formuli ze stáje Fakulty strojní TUL.

Součástí programu byla také večeře v horském hotelu Ještěd, kde se k novinářům připojil také primátor Liberce, který stručně představil město a dění v něm. „Během třídenního seznamovacího pobytu s předsednickou zemí vedle Libereckého kraje navštívili zpravodajové samozřejmě také Prahu, setkali se s předsedou vlády, několika ministry a účastnili se i slavnostního koncertu u příležitosti zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie z Dvořákovy síně pražského Rudolfina,“ dodala mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.