Diskuse nad navrženým bodem nakonec sklouzla ke slovní přestřelce mezi Janem Korytářem, který je současně vedoucím organizace Čmelák, a náměstkem primátora Milanem Šírem.

Po několika osobních výpadech přistoupili městští zastupitelé ke hlasování. Návrh Jana Korytáře neprošel, zastupitelé jej smetli ze stolu. Zhruba 106 hektarů městské zeleně může, pokud tak vedení města rozhodne, být v budoucnosti nabídnuto zájemcům ke koupi.

„Město potřebuje pro svůj každodenní život i rozvoj dostatek vhodně upravených a po celém městě rozmístěných zelených ploch, a i když v současné době nemá dost peněz na jejich obnovu či údržbu, je potřeba je ponechat v majetku města pro budoucí využití,“ zdůvodnil svůj návrh Jan Korytář.

„Naše organizace Čmelák nabízela současně městu pomocnou ruku,“ doplnil s tím, že organizace plánovala si některé plochy od města pronajmout, revitalizovat a dlouhodobě o ně pečovat. Jak zdůraznil, kdyby jeho návrh prošel, bylo by tím současně zaručeno, že všechna místa budou i nadále přístupná Liberečanům. V seznamu jsou například městské parky, lesoparky či zeleň u škol, na sídlištích a u lesních hřišť.

„Konkrétně se jedná třeba o lesík nad teplárnou u ulice Milady Horákové, lesy v okolí liberecké přehrady, veřejnou zeleň na sídlištích Kunratická, Králův Háj, Rochlice, Gagarinova, Ruprechtice a Pavlovice, parčík u dopravního podniku nebo pozemek s památným bukem u kina Varšava,“ dodal Jan Korytář.