Pro vyhlášení referenda je v Liberci potřeba zhruba osm tisíc podpisů. Přípravný výbor, který vedl tehdejší náměstek Jan Korytář, jich sice shromáždil 8652, více než třetina z nich ale byla neplatná. Podpisové archy totiž obsahovaly i podpisy duplicitní, nečitelné či od lidí nebydlících v Liberci. Jeden podpis byl dokonce od osoby, která byla už pět let po smrti.

Magistrát nejprve Korytáře vyzval, aby odstranil dvě formální chyby a doplnil zbývající podpisy. Ten chyby napravil, podpisy ale nedodal. Stěžoval si totiž, že mu magistrát neposkytl konkrétní seznam chybných podpisů i přesto, že jím disponoval. Obrátil se proto na soud.

11. září krajští soudci konstatovali, že organizátoři skutečně potřebný počet podpisů neodevzdali, nedostali ale šanci chybu napravit a tak je nutné návrh považovat za bezvadný. 14. září pak soud referendum vyhlásil. Město podalo kasační stížnost proti oběma rozhodnutím, Nejvyšší správní soud zatím rozhodl pouze o prvním.

Brněnský soud se nezabýval tím, zda byl počet podpisů dostatečný, či nikoli, nýbrž samotným procesem. Procesní chyba podle rozsudku spočívá v tom, že přípravný výbor nepočkal na vyrozumění od magistrátu, ale obrátil se na soud okamžitě. „Takový návrh byl skutečně předčasný a krajský soud jej měl jako takový odmítnout,“ konstatoval soud.

Zajímavé je, že sedmičlenný senát rozhodl v nejtěsnějším možném poměru. Tři soudci si totiž k případu vyhradili odlišné stanovisko. Například podle soudce Tomáše Langáška začíná běžet lhůta, kdy se může přípravný výbor obrátit na soud už v okamžiku, kdy jej magistrát vyzve k odstranění vad.

„O tom, že by se lhůta přerušila a přípravný výbor ztratil právo podat návrh soudu v případě, že vstoupí v jednání s magistrátem a některé z vytknutých vad odstraní, není v zákoně ani slovo,“ poukázal Langášek. Proti rozsudku soudu ovšem není odvolání. Podle tajemníka libereckého magistrátu Martina Čecha je rozsudek satisfakcí. „Domníváme se, že jsme byli kráceni na svých právech. Na přípravu jsme měli navíc jen tři týdny,“ připomněl.

Referendum se konalo 5. a 6. října, Liberečané se mohli vyjádřit celkem k pěti otázkám týkajících se zavedení MHD zdarma pro studenty a seniory, nákupu libereckého zámku, nákupu a opravě hráze Veseckého rybníka, regulaci hazardu a obnovy lesního amfiteátru v Lidových sadech.

ZMAŘENÉ NÁKLADY

K referendu ale dorazilo pouze necelých 15 procent voličů a jeho výsledky tak nejsou závazné. Jeho konání ale i tak město vyšlo asi na dva miliony korun. „Jde tedy o zmařené náklady. Nezbývá mi nic jiného, než chtít náhradu škody po státu,“ avizoval primátor Jaroslav Zámečník s tím, že město ještě počká na rozhodnutí o druhé stížnosti.