„Jde o první naučnou stezku SVS v rámci Libereckého kraje. Pro umístění naučných panelů věnovaných výrobě pitné vody nebo čištění odpadních vod zpravidla využíváme existující cyklostezky nebo turistické trasy v okolí našich vodárenských objektů. Tentokrát je naučná stezka umístěná podél oplocení areálu úpravny vody,“ uvedl Petr Skokan, předseda představenstva SVS.

Panely s informacemi mají informovat všechny návštěvníky lesa. „Cedule ukazují jednotlivé procesy, kdy se ze surové vody z vodní nádrže stává pitná voda,“ vysvětlila Dagmar Haltmarová, tisková mluvčí SVS.

Dvanáct stojanů s tématikou výroby pitné vody je umístěno podél oplocení areálu úpravny vody Bedřichov, která zásobuje pitnou vodou Liberec. Jsou v oboustranném provedení, takže jsou čitelné jak pro kolemjdoucí turisty, tak zevnitř pro návštěvníky úpravny vody. To se zdá na první pohled velmi šikovné.

Horší je ovšem samotné umístění cedulí. Jak redaktoři Deníku přímo v terénu zjistili, cedule s informacemi jso těžko přístupné a velmi nenápadné, takže si jich kolemjdoucí lidé nemusejí vůbec všimnout. Kdo se chce k cedulím podívat, musí překonat strouhu a vylézt na mez. Tady se může na cedule podívat, ale jen přes plot. Kolem stezky je vysekaná tráva a kdo chce, může se k informacím dostat. Prostor stezky ale rozhodně není ideálně vyřešen.

Ne zcela perfektní umístění informačních panelů připouští i společnost SVS. „Bohužel se nám nepodařilo jiné umístění tak, aby byla stezka na našem pozemku. Původní záměr byl jiný, ale museli jsme brát ohled na to, že v okolí stezky je chráněná krajinná oblast,“ vysvětlila Dagmar Haltmarová.

Příroda je v tomto případě na prvním místě. Proto SVS zvolila takové umístění panelů naučné stezky podél oplocení v rámci areálu úpravny vody, které skutečně nijak nenarušuje prostor CHKO Jizerské hory.