Jak jste zvládli loňský covidový rok v Oldřichově? Podařilo se uskutečnit všechny projekty, které jste měli naplánovaní.
Jsme malá obce, takže dopad nebyl tak velký. V loňském roce jsme dokončovali obrovskou investici, do které jsme se pustili společně s krajem. Probíhala tady rekonstrukce silnice společně s výstavbou chodníku přes celou obec. Silnici rekonstruoval kraj, my jsme dělali chodník. Firma Integra dokončila stavbu s krátkým zpožděním, protože kvůli kovidu neměla dost zaměstnanců.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkRekonstrukce vytížené silnice přes Oldřichov do Raspenavy a dál zatížila nejen obec, ale i řidiče z celého výběžku jak se s tím vyrovnali místní?
Chod obce byl hodně omezen, protože silnice byla v několika úsecích úplně uzavřena. Nemohly sem zajíždět žádné služby, já sám jsem několikrát musel přebírat zásilky pro obec v Mníšku. Život se musel přizpůsobit, problémy měly i živnostníci v obci. Na druhou stranu musím říct, že stavbaři nám vycházeli vstříc. Místní nechávali projíždět stavbou.

Jakou jsou největší pozitiva nové silnice a chodníky v Oldřichově?
Je to hlavně bezpečnost chodů a řidičů. Silnice byla jen s prostou krajnicí a přitom po ní proudily spousty lidí, kteří mířili na vlakovou zastávku nebo dál k Restauraci U Kozy. Je to výsledek několikaletého úsilí, když jsem nastupoval do funkce v roce 2002, tak to byla jedna z mých priorit. Doprava a odvodnění silnice byla neúnosná. Myslím si, že společná investice s krajem byla přínosná, povedla se a obec to povznese.

Kraj má nový akční plán, jak bojovat s klimatickou krizí

Oldřichov je žádána rezidenční lokalita kvůli blízkosti k Liberci. Pozorujete vrůstající zájem lidí o bydlení u vás?
Když jsme nastupoval tak jsme měli 474 obyvatel, teď jich máme asi 760. To je docela zásadní změna, která přináší pozitiva i negativa. Máme tady větší rozmanitost lidí a více možností společenského života, na druhou stranu jsou kladeny větší nároky na dopravní infrastrukturu a veškeré služby. Kdysi tady byla třetina objektů využívané jako rekreační chalupy, dnes jsou trvale obydlené. Zimní údržba je tak mnohem náročnější. Pozitivum je také to, že nestárneme jako populace, ale přichází do Oldřichova mladí lidé s dětmi.

Už jste to zmiňoval, ale s nárůstem obyvatel, je potřeba zajistit všechny služby ve větší kapacitě. Jak je to třeba s místy pro děti ve školkách a ve školách?
V minulosti jsem se starostou v sousedním Mníšku řešili nedostatek dětí ve škole. Dneska řešíme, jak tu školu nafouknout, aby se tam všichni vešli. To samé se školkou. Co se týká spádovosti dětí, tak se nám osvědčila dobrá spolupráce právě s Mníškem. Třetina tamní školy je naplněná dětmi z Oldřichova.

Hodně mladých lidí, chce stavět vlastní domy v Oldřichově. Máte nějaké volné obecní pozemky?
Co jsme měli, jsme prodali. Máme ještě dvě lokality vytipované, ale rozhodli jsme se, že si je ponecháme pro případnou potřebu obce. Většina volných pozemků jsou v soukromých rukách.

Jakou roli hraje při dalším rozvoji obce orgán ochrany přírody?
Oldřichov se nachází v CHKO Jizerské hory. Existují tady ale různé stupně ochrany. Část obce směrem na Mníšek má nejnižší stupeň ochrany číslo 4. Zbytek se nachází ve trojce a dvojce. K plánovaným stavbám se tak vyjadřuje CHKO a mají k tomu připomínky. Každému stavebníkovi říkám, než začnete projektovat, tak si vyjasněte plány s orgánem ochrany přírody, abyste zbytečně nevyhazovali peníze.

Nové moderní krematorium XXL v Novinách pod Ralskem na Českolipsku.
Výkonné pece. V krematoriu uprostřed brownfieldu si troufnou i na XXL nebožtíky

Zmiňoval jste rozmanitost obce, ta se odráží i na místní architektuře. Řada domů patří do staré historické zástavby, vznikají tu ale také inovativní novostavby, které na první pohled vyčnívají. Jak se na to díváte vy?
Myslím si, že to sem patří a neubráníme se tomu. Architektura se vyvíjí, stejně jako společnost. Je potřeba na to pohlížet individuálně. Máme tady jeden dům napůl zapuštěný v zemi, který byl hodně propírán veřejností i odbornými médii. Já sám jsem si vyslechl hodně kritiky, ale vím, že jak majitelé tak architekt se snažili přizpůsobit všem připomínkám. Na dům se dívám každý den, protože bydlím naproti a musím říct, že s tím nemám absolutně problém.

Plánujete na letošní rok nějaké významné investice v obci?
Chtěli bychom pokračovat v projektu revitalizaci centra obce, který pro nás zpracoval architekt David. Ten se podílel například na stavbě ekocentra v Oldřichově. Jako první jsme vybudovali centrální vytápění centra obce. Jakmile totiž přišli lidé ve tři hodiny z práce a zatopili si levným uhlím z Turówa, tak tady nebylo vidět a to jsme v CHKO. V zimě nešlo ani otevřít okno. Druhá část se týkala dopravy a v třetí části je naplánovaná revitalizace budov obce v centru. Odkoupili jsme a opravili dům bývalé pošty, kde vzniklo pět obecních bytů. Další v plánu je rekonstrukce budovy, kde sídlí samoobsluha, záměr už máme připravený. Největší finanční zátěž bude budova s restaurací, tanečním sálem a dvěma byty, která je naproti obecnímu úřadu.

Lidé si dost stěžovali na cestu pod železničním viaduktem, která je v zimě dost problémová a často tam uvízne nějaké auto. Dá se to nějak řešit?
Je to komplikovaný stav, není to obecní cesta. Problém tam trvá už minimálně 40 let. Sám jsem tam měl ve svých 18 letech jako novopečený řidič kolizi ve zmrzlých kolejích. Na přilehlých pozemcích byl meliorační soustava, která se po letech neudržování různě promačkala a přestala být funkční. Začala tam vyvěrat voda v obdobích, kdy už se země nasákla. Vzhledem k tomu, že voda pak nemá kam stékat, tak teče asi 50 metrů po naší cestě právě pod ten viadukt. Tam je nefunkční kanál Krajské správy silnic, který kvůli tomu, že se tady v zimě sype pouze inertním materiálem, tak je hned zanesený a nefunguje. Po silnici pak voda teše až na náves. Navíc je tam svedena voda i od železniční trati a zkrátka to nemá kam odtékat. Před 2 lety jsme požádal inspektora Krajské služby správy silnic, aby to opravili. Oni vyměnili kanál, který je sice objemnější, ale stále nemá odtok, proto se ta situace opakuje.

Máte tedy v plánu nějaké řešení?
Kolega zastupitel navrhuje, abychom byli nositeli projektu odvodnění. Já se tomu bráním, protože to není jenom náš problém, ale také správy krajských silnic a železnice. Nedávno jsem měl jednání s panem ředitelem Růžičkou ze Správy silnic a dohodli jsme se, že bychom se pokusili najít společné řešení.

Michal Štěpánek.
FOTO, VIDEO: Z posilovny ke coffee trucku. Liberecký trenér nezahálí

Do redakce nám přišel také dotaz na odstraňování štěrku po zimě. Prý úklid vázne, dochází k němu pozdě a lidem se práší do oken. Jak to vidíte vy?
Solit se tady nesmí, protože jsme v CHKO a sypat se musí, aby byly silnice sjízdné jinak si lidé stěžují. Když pak během zimní sezony zasvítí na pár dní sluníčko, tak mnozí volají po okamžitém úklidu. Není však možné v únoru odstrojovat z techniky sněhově radlice a instalovat zametací kartáče, když zimní sezona končí posledního března. A co se týká chodníku, tak v letošním roce jsme si poprvé zkusili ošetřovat více jak tříkilometrový úsek. Máme tři zaměstnance a z toho jeden zajišťuje dva dny v týdnu obsluhu sběrného místa odpadů, což znamená, že není v našich silách zajistit kompletní údržbu jak si mnozí představují. Ono je hezké razit heslo: musíme žít v souladu s přírodou, kterého se drží řada obyvatel Oldřichova. Jakmile nám ale příroda ukáže svou trochu drsnější podobu, tak už se to mnoha lidem nelíbí a obtěžuje je to.
Do nejhorších úseků v kopcích jsme umístili bedny s posypem, aby si mohli lidé v případě potřeby sami pomoct. Bohužel se stává to, že někteří raději volají na úřad, aby nemuseli vzít lopatu sami do ruky.

Další z připomínek, které nám zaslali čtenáři byla stížnost na nedostatek informací. Kde a jak informujete o aktuálním dění v obci?
Možná je to narážka na to, že jsem odpůrcem sociálních sítí. Nejsem zastáncem toho dělat politiku na facebooku. To, co jsme kdysi nazývali obyčejným hulvátstvím, tak se dnes nazývá svobodou projevu. Máme sice profil na facebooku, ale já do něj nepřispívám. K informování ještě využíváme SMS infokanál a rozesíláme hromadné e-maily. A když někdo chce získat konkrétní informaci, může zavolat, nikdy jsem nikoho neodmítl a snažím se věci vysvětlovat. Jsem však pevně přesvědčen, že v dnešní době, když člověk potřebuje informaci, tak ji získá kdykoli a kdekoli, když však někdo nechce informaci přijmout, tak ji může mít ráno napsanou na zrcadle a stejně řekne, že to nevěděl.