„Musí ale přinést hned dvě sklenice okurek. Jedna bude určena k získání vzorku pro hodnocení komise, druhá bude vystavena při vyhlášení a poslouží k vizuálnímu hodnocení, které se také boduje,“ upřesnila mluvčí frýdlantské radnice Martina Petrášková. Okurky lze odevzdávat buď na podatelně Městského úřadu Frýdlant v úředních hodinách, nebo v klubovně zahrádkářů za nemocnicí.

„V tomto případě je nutné se předem domluvit na převzetí s paní Korečkovou na telefonním čísle 604 381 033,“ dodala mluvčí. Je také možné zaslat je poštou na adresu: Městský úřad Frýdlant podatelna, T. G. Masaryka 37, Frýdlant, 464 01. Vyhlášení vítězů 3. ročníku OKURKIÁDY proběhne v pátek 21. září odpoledne.