„Ročně se vybere na nájemném 32 milionů korun. Tyto peníze chceme investovat zpátky do bytového fondu, a to do jeho zkvalitňování a navýšení. Aktuálně se dokončuje městské bydlení Na Žižkově, kde vznikne 49 bytů. Zároveň budeme připravovat projektovou dokumentaci pro druhou etapu, kde se počítá s obdobným číslem bytů. Chystáme také projekt na domovníky, který zlepší kvalitu života v městských bytových domech,“ doplňuje Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Bytová politika statutárního města Liberec je dlouhodobě nastavena jako prosociální. Městské byty jsou přidělovány na sociální bázi zejména osobám sociálně vyloučeným, nacházejícím se v bytové nouzi, které se nedokáží vlastními silami začlenit na trhu s bydlením.

Statutární město Liberec hospodaří aktuálně s počtem 1226 obecních bytů. Byty jsou členěny na několik typů, například sociální byt standardního typu, startovací byty, vstupní byty, byty zvláštního určení, ubytování nízkého standardu anebo byty pro příjmově vymezené osoby. Vedoucí Centra bydlení Liberec provedl rešerši výše nájemného u srovnatelných měst České republiky. V porovnání s jinými městy se statutární město Liberec pohybuje rovněž mezi obcemi s nižšími nájmy.

Nájemné obecních bytů bylo naposledy zvýšeno v červenci 2022. Od této doby však došlo k výraznému nárůstu inflace, cen energií, stavebních materiálů a rovněž k nárůstu cen tržního nájemného v Liberci.

Zvýšení cen nájemného u vybraných typů bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec začne platit od 1. července 2023. Ceny nájemného budou navýšeny v souladu s platnou legislativou tj. využitím inflační doložky u stávajících nájemních smluv. Ceny nájmů vzrostou o míru inflace, tedy o 15,1%.