Johanitská komenda patří k českodubským dominantám, které lákají nejen turisty. K odkrytí dodnes dochovaného malého i velkého sálu a kaple Jana Křtitele došlo v roce 1991 a po dvaatřiceti letech se dočká opravy i její nadzemní část.

Přestože stavební projekt rekonstrukce budovy vznikl už v roce 2009 pod vedením tehdejšího ředitele Podještědského muzea Tomáše Edela, po jeho smrti o rok později došlo k pozastavení a přednost dostaly jiné projekty jako například přestavba bývalé národní školy na městskou knihovnu, rekonstrukce zdravotního střediska či přeměna městského kina v multifunkční spolkový dům Česká beseda.

„Před třemi lety se projektu obnovy nadzemní části johanitské komendy ujala ředitelka Podještědského muzea Helena Gollová a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Liberci byla projektová dokumentace aktualizována a doplněna o smysluplné a především finančně udržitelné využití budovy,“ informoval starosta Českého Dubu Jiří Miler.

Manželé z Liberecka proměnili stodolu v ráj betlémů.
Manželé z Liberecka proměnili stodolu v ráj betlémů. Mají jich na 1500

Následovalo podání žádosti o dotaci, kterou se podařilo získat. Její výše se vyšplhala na 32 milionů, zbylých šest milionů uhradí město. Chátrající a doposud nevyužívané městské objekty projdou obnovou. V přízemí vznikne edukační prostor, kde budou probíhat workshopy pro odbornou i laickou veřejnost a další aktivity v souvislosti s návštěvou komendy. Součástí propojeného prostoru bude také pamětní síň Tomáše Edela, který se nesmazatelně zapsal do historie města nejen jako objevitel komendy, zazděné ve sklepních prostorách rekonstruovaného objektu.

Kromě expozice projekt počítá se základním zázemím pro návštěvníky s malou prodejnou suvenýrů či místem na odložení zavazadla. „Třetím propojeným prostorem bude expoziční místnost s promítacím koutem, kde budou probíhat zejména vzdělávací programy. V ostatních prostorách v přízemí a v patře objektu budou instalovány náhledové depozitáře historie řemesel, paleontologie a geologie, archeologie a kamenických článků, lidového nábytku a historického textilu, které umožní kvalitní uložení a z velké části i zpřístupnění rozsáhlých sbírek Podještědského muzea veřejnosti,“ podotkl Miler.

Práce na realizaci projektu už začaly, hotovo by mohlo být v druhé polovině roku 2024. Pokud vše půjde podle plánu, samotné stavební práce začnou letos v létě či na podzim. „Po rekonstrukci nadzemní části johanitské komendy nám v srdci památkové zóny zůstává k řešení kaple sv. Jana Křtitele, kdy bude v nejbližší době zahájena veřejná diskuse k jejímu dalšímu osudu,“ uzavřel českodubský starosta.