Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) začíná projektovat jeho rozsáhlou rekonstrukci. Její součástí má být oprava výpravní budovy, vybudování nového nástupiště u hlavní koleje, které bude přístupné přímo v úrovni od autobusového terminálu. Na novém nástupišti plánuje SŽDC po opravě polského úseku odbavení většiny vlaků s tím, že vlaky by se měly křižovat mimo Hrádek.

Počítá se i se zrušením starého a vybudováním nového podchodu v sousedství výpravní budovy mezi terminálem a nástupištěm u druhé koleje. Zrušit by se měl i podchod u železničního přejezdu, který je minimálně využívaný a navíc omezuje výhled na přejezdu.