Poradní sbor sestavený z odborníků na ekologickou výchovu vybíral celkem z 26 žádostí a doporučil správní radě, která přidělení prostředků schvaluje, ty nejkvalitnější z nich. „Jsem velice rád, že můžeme touto cestou podporovat u dětí kladný vztah k přírodě. Každý rok se sejde značné množství pěkných nápadů, což ukazuje na aktivitu škol a jejich učitelů při práci s ekologickou výchovou," pochvaluje si Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Prostředky pomohou projektům, kde školáci zkoumají či pozorují faunu a flóru v okolí jejich škol, ale i v přírodě na různých výletech a exkurzích. Program není zaměřen čistě na Jizerské hory, ale na péči o přírodu jako takovou, regionální problémy a především si klade za cíl vštípit dětem sounáležitost s přírodou a okolím, kde žijí. Samotné poznání její rozmanitosti vede k tomu, že se k ní žáci chovají s patřičnou úctou. I letos nadace podpořila realizaci několika ekologicko výchovných projektů zahrnujících většinou i praktickou část, kde se děti učí o přírodu pečovat.

Podporu dostane liberecký EKOpark

Jedním z nově podpořených žadatelů je i liberecký EKOpark, kde naplánovali naučnou edukativní stezku s přitažlivým názvem „Škola hrou volný čas a ekologie není nuda" určenou pro děti a mládež. Jejím cílem je nabídnout návštěvníkům možnost získat povědomí o vzniku a tvorbě ekosystému. „Chceme vytvořit prostor zábavného poznávání přírody a ten nabídnout k využívání školkám, školám i volnočasovým oddílům. Hodláme vybudovat prostor plný zábavy a dobrodružství uprostřed města, který nabídne i možnost přespání ve stanech, popř. pod širým nebem," říká Stanislav Šťastný, předseda EKOparku.

Z grantového programu ekologické výchovy dětí bylo podpořeno celkem již 186 projektů částkou 2 433 571,- Kč. Zájem o něj každým rokem roste, což svědčí o neustále se zvyšujícím povědomí o důležitosti tohoto tématu.