Aktuálně totiž vyhlásila další ročník grantového programu, který má za cíl povzbudit učitele a vedoucí dětských organizací k
většímu zapojení se ekologicko-výchovných aktivit. O podporu se mohou školy a organizace pracující s mládeží hlásit až do konce ledna příštího roku. Podporovány jsou projekty menšího rozsahu, které mají za cíl prohlubovat vztah nejmladší generace k
přírodě.

Důraz je kladen na práci v terénu a na samostatnou aktivitu dětí. „Jsem přesvědčen, že kladný vztah k životnímu prostředí je nezbytnou součástí její ochrany a prostředky věnované na vzdělávání dětí v této věci se přírodě mnohonásobně vrátí. Je řada učitelů, kteří by tato témata ráda zapojila do výuky, ale školám chybí peníze na nákup pomůcek a s tím bychom jim rádi
pomohli, “ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Mezi podporované aktivity patří realizace praktických ekologických výukových projektů pro cíovou skupinu, což jsou žáci mateřských, základních i středních škol z Libereckého kraje a organizované skupiny dětí v odpovídajícím věku. Projekty by měly klást důraz na práci v terénu, čímž je míněna například výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy a podobně. Důraz je vždy kladen na samostatnou aktivitu dětí. „Nadace preferuje vlastní projekty a nepodporuje pouhý nákup služeb, jako jsou různé hotové kurzy, často již jednou dotované. Vítáme zejména projekty zapojující jak žáky a pedagogy, tak i rodiče nebo veřejnost. Vítáme též projekty s delší časovou návazností,“ doplňuje Petrovský.