V letošním roce se uskuteční již 14. benefiční aukce Nadace Euronisa, která se koná tradičně v předvánočním čase. Hlavním cílem Nadace je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Za posledních třináct ročníků benefiční aukce se Nadaci Euronisa podařilo získat 9,5 milionu korun, jen v loňském roce to bylo téměř devět set tisíc korun.

„Výtěžek z benefičních aukcí uměleckých děl putuje vždy na konto Nadace. V rámci standardních grantových řízení, které Nadace Euronisa pravidelně vypisuje, jsou tyto prostředky rozděleny mezi jednotlivé projekty ucházející se o podporu. Rekordem minulého ročníku byla dražba skleněné plastiky autorské dvojice Libenský, Brichtová, která se vydražila za dvě stě tisíc korun, “ komentoval blížící se aukci ředitel Nadace Euronisa Aleš Rozkovec.

Nadace byla založena v roce 1995 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. Od začátku své existence podpořila 967 projektů 243 neziskových organizací formou grantů a do současnosti rozdělila více než 20 milionu korun. V roce 1998 se stala členem Asociace nadací při Fóru dárců v České republice. Kromě tradiční aukce získává nadace finanční prostředky od jednotlivých dárců a sponzorů, z úroků investičních projektů a také z veřejné sbírky Pozvedněte slabé, jejíž 8. ročník právě probíhá v osmi městech České republiky.

Aukce uměleckých děl proběhne v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Díla, která budou součástí aukce, si mohou zájemci prohlédnout na výstavě probíhající v termínu od 22. do 26. listopadu v prostorách banky ČSOB, a. s. v ulici 1. máje 18.