Fotogrametrické letadlo Cessna 208B Grand Caravan osazené leteckou laboratoří FLIS v průběhu letu snímalo hyperspektrální a laserová data. Cílem sběru dat je zejména popis a porozumění městským tepelným ostrovům a fyziologickému stavu vegetace.

Letecká data umožní vytvořit mapy jevů spojených s klimatickou změnou, které statutární město Liberec využije pro efektivní plánování adaptačních opatření. Například tak zjistí, kde by se hodilo vysázet více zeleně nebo provést nějaká opatření pro větší zastínění apod.