Memorandum bylo podepsáno vloni 25. října. Zástupci všech čtyř stran se v něm shodli na záměru budoucího převodu špitálu za cenu maximálně 30 milionů korun s tím, že skutečnou hodnotu nemocnice určí nezávislý auditor. Ocenění mělo podle předpokladů být hotové do konce ledna, stále ale není. Auditor dlouhou dobu nedisponoval všemi dokumenty potřebnými k ocenění.

Poslední schůzka zúčastněných se uskutečnila minulý týden. „Po diskusi bylo dohodnuto, že zbylé dokumenty budou co nejrychleji doplněny a předány. Následně bude do tří až čtyř týdnů ocenění ukončeno,“ informoval hejtmanův náměstek pro zdravotnictví Přemysl Sobotka. Podle mluvčí frýdlantské nemocnice Dity Fuchsové byly z jejich strany už všechny dokumenty poskytnuté, poslední drobná doplnění proběhla až včera. „Stále máme zájem na prodeji nemocnice,“ uvedla Fuchsová.

Mezi Frýdlantem a soukromou firmou EUC, která nemocnici nyní vlastní, ale stále panuje nedůvěra a napětí. Městu vadí, že špitál přestal poskytovat akutní péči, zabývá se už jen ambulantními zákroky a jednodenní operativou. Do nemocnice proto už na začátku roku putoval vytýkací dopis, místostarosta Stodůlka teď navíc upozorňuje: „Pokud nebude 26. dubna podepsaná smlouva o převodu, stanou se věci dojednané v memorandu neplatné.“

Nemocnice naproti tomu tvrdí, že město zbytečně zvyšuje napětí ve Frýdlantském výběžku. „Je velmi nešťastné, že zástupci města hrozí výpovědí nájemní smlouvy. Ohrožují tím další existenci specializované zdravotní péče v regionu a riskují likvidaci mnoha pracovních míst pro obyvatele frýdlantského výběžku,“ uvedla nemocnice ve svém prohlášení.

ZTRACENÝ DODATEK

Na obzoru se teď navíc objevil další možný konflikt. „Z dodatků k nájemní smlouvě se během let ztratila pasáž o výši nájmu, který nám má nemocnice platit. To by znamenalo, že bychom po ní správně měli vymáhat nájemné ve výši v místě obvyklé, a to až tři roky zpětně,“ přiblížil Stodůlka. Celkově se jedná přibližně o 16,5 milionu korun, věcí se nyní zabývá městský právník. Složitý právní spor může teoreticky skončit až u soudu. „Vzhledem k tomu, že nemocnice už nefunguje jako standardní nemocnice, neměl bych žádný problém nájem po ní případně vymáhat,“ dodal Stodůlka.

Nemocnici ve Frýdlantě vlastní společnost EUC, sídlí ale v areálu, který patří městu Frýdlant. Cílem kraje je, aby nemocnici odkoupila Krajská nemocnice Liberec, která by převzala část vybavení a péči zde zajišťovala sama, ve větším rozsahu. Frýdlant už se zavázal, že v takovém případě investuje do rozvoje areálu milionové částky.