Mezi nejatraktivnější patří 3leté obory zaměřené na umělecké truhlářství a řezbářství, restaurátorské práce v čalounictví, aranžérství a nábytkové a stavební truhlářství, nástavbové studium a také 4letý maturitní obor Design interiéru.
Škola, která stále zaznamenává zvyšující se počet studentů, je pro mladou generaci přitažlivá v prvé řadě strukturou a zaměřením oborů, které průběžně přizpůsobuje potřebám praxe.

Firmy si absolventů váží a po krátkém zapracování jejich mzdy přesahují částku 20 tisíc korun. Například absolventi v oboru umělecké truhlářství a řezbářství mají významně rozšířenou možnost uplatnění nejen v klasické truhlářské výrobě, ale i při výrobě replik a restaurování stylového starožitného nábytku.

Typickým příkladem, jak vycházíme vstříc požadavkům a potřebám praxe, je také obor truhlář pro výrobu nábytku. Dnes existuje velké množství firem, které vyrábí na zakázku nejen nábytek, ale také okna či dveře. Proto přijdeme od září s inovací oboru truhlář, který je zaměřen na nábytkové i stavební truhlářství.

Škola učí také děvčata a chlapce v oboru aranžér, aranžérka. Žáci se kromě tradičních dovedností naučí připravovat a realizovat různé propagační akce a výstavy. Škola tak samostatně pořádá v Severočeském muzeu výstavu Bydlení & Design nebo v Krajské vědecké knihovně výstavu Chvála řemesla. Na veletrhu Educa 2007 byla její expozice vyhlášena jako nejlepší ze všech 70 zúčastněných škol.

Na škole lze také studovat samostatný program počítačová grafika, díky kterému mohou absolventi nalézt uplatnění i v reklamních agenturách.
Výhodou pro žáky s horší dopravní dostupností je možnost ubytování a stravování přímo v areálu školy.

Žáky škola přijímá jen na základě prospěchu ze základní školy a výstupního hodnocení. Nedělají se žádné ústní ani písemné testy. Co se týče šancí na přijetí, škola předpokládá, že bude schopna přijmout všechny přihlášené žáky.

Bližší informace o podmínkách studia a o možnostech uplatnění absolventů v praxi budou mít zájemci ve čtvrtek 7. a 21. února, kdy se ve škole konají dny otevřených dveří.

Václav Tichý, ředitel školy