„Počítáme s tím, že do vybavení vložíme 34 milionů. K tomu jeden milion přidáme jako rezervu," vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová (SOS).

Dodavatele lamp, nábytku, vstupních turniketů a třeba i závěsného zařízení bude kraj vybírat veřejnou soutěží. Zakázka bude podle Lidie Vajnerové vypsána jedna, ale rozdělená na jednotlivé části. „Například jedno světlo stojí 7 až 12 tisíc korun. Galerie jich potřebuje stovky. Některé samozřejmě vezmeme ze starého sídla galerie," doplnila náměstkyně.

Galerie se postěhuje do městských lázní, které nyní stavbaři v rámci Integrovaného plánu rozvoje města přebudovávají na galerijní objekt. Rekonstrukce, která přijde na zhruba 360 milionů, by měla být z 85 procent hrazena z evropských dotací. Stavba začala vloni v září a bude dokončena v březnu příštího roku. Pak teprve začne vybavování jejích interiérů.

„Kraj nemá důvod zasahovat do samotné realizace projektu. Očekáváme, že po jeho ukončení bude budova lázní splňovat všechny dohodnuté parametry, aby mohlo dojít k přestěhování galerie a aby mohl Liberecký kraj převzít nemovitost do užívání," připomněl krajský radní pro regionální rozvoj a evropské projekty Vít Příkaský.