Přitom zájemců o práci, kteří svou situaci řeší prostřednictvím pracovního úřadu, přibylo ve skutečnosti ještě více. Nově se totiž zaregistrovaly téměř tři tisícovky nezaměstnaných. „Nově se zaevidovalo 2836 uchazečů, vyřazeno jich bylo 1512, z toho umístěných 844,“ upřesnil Ladislav Dvořák, analytik Úřadu práce v Liberci.

Míra nezaměstnanosti vzrostla během prosince na rovných sedm procent. Na konci listopadu se přitom zastavila na 6,3 procentech. V meziročním srovnání je pak znatelný ještě větší rozdíl, vloni na konci prosince činila míra nezaměstnanosti o devět desetin procent méně než na sklonku roku 2008.

„Počet absolventů se nezměnil a zůstal na hodnotě 812. Je to nepříznivá změna oproti předchozím létům, v nichž v prosinci vždy počet absolventů klesal. Před rokem bylo evidováno 708 absolventů,“ popsal další z ukazatelů situace na trhu práce Ladislav Dvořák. Podle jeho údajů se zvýšil i počet zaregistrovaných mladistvých, kteří nemají žádnou kvalifikaci, a to na rovné tři stovky.

Podle Ladislava Dvořáka prosincový nárůst odpovídá jednak působení sezónního faktoru především ve stavebnictví, čemuž odpovídá i skutečnost, že počet mužů stoupl výrazněji než počet žen. „Současně je způsoben i nastupující hospodářskou recesí. Do evidence přicházejí uchazeči ze všech průmyslových odvětví.

Jejich počet je značný i přesto, že se do něho dosud příliš nepromítají důsledky hromadného propouštění. To lze však ve větší míře očekávat již v nejbližších měsících,“ upozornil na nepříznivé brzké období Dvořák.

Snížil se i počet volných míst, která úřad práce zájemcům nabízí, a to o téměř šest stovek. Volných míst je nyní v celém kraji 2279, na jedno pak připadá 7,3 uchazeče. „V okrese Liberec dominuje požadavek Krajské nemocnice v Liberci, která hledá celkem 14 lékařů, 58 zdravotních sester a 9 laborantů. Společnost Tesco Stores hledá 35 prodavačů a 10 pokladních,“ nastínil možnost uplatnění lidí bez práce analytik libereckého úřadu práce.