Kniha Textilana v obrazech a datech zaznamenává historii největšího vlnařského podniku, který sídlil v Liberci. Textilana, s jejíž existencí byly spojeny tisíce lidských osudů zdejších textiláků, by se v roce 2006 dožila dvou set let od založení. Její historie ale skončila odstřelem komínu v březnu 2005. Kmotrem knihy je rektor TUL Vojtěch Konopa, patronem děkan Fakulty textilní TUL Jiří Militký.