Část ze 150 studentů bude po celý den obhajovat svou práci na půdě Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy (SPŠSE a VOŠ) v Liberci nebo TUL. Další obhajoby přijdou v průběhu příštího týdne.

„Platí pro ně stejná pravidla jako pro dospělé," řekla Deníku mluvčí TUL Jaroslava Kočárková a tím, že se děti ve věku od 7 do 15 let připojí k posluchačům šesti fakult a ústavu zdravotnických studií, kteří se tento týden přihlašovali ke státnicím v bakalářských a magisterských oborech.

Zájem o Dětskou univerzitu rok od roku stoupá a spolu s tím i počet dětí, které se odhodlají obhajovat své práce. Zatímco v prvním ročníku jich bylo na osm desítek, letos jich je už na 150. „Rozšířili jsme i počet oborů. V prvním roce jsme otevřeli dva studijní obory, loni už to bylo pět a letos si děti vybíraly ze třinácti oborů. Mladším dětem se líbí hlavně různé pokusy a ruční práce, starší už inklinují ke studiu podstaty dějů či jevů a k samostatné práci na individuálních projektech," řekl vedoucí projektu, který je v Česku zcela ojedinělým, Miloš Hernych.

Zkouška probíhá před odbornou komisí. „Děti budou mít za úkol představit sebe a svoje výrobky. Samy například vyřezaly vánoční stromeček ze dřeva, ukovaly podkovu nebo vystříhaly a snýtovaly rytíře z plechu. Dokázaly ale také sestavit počítačově řízené autíčko, blikající hvězdu nebo barevnou hudbu," přiblížil sobotní dětské státnice Jaroslav Semerád z SPŠSE a VOŠ Liberec.

Dětskou univerzitu pořádá Technická univerzita v rámci nového dvouletého projektu „Otevřená univerzita", na který získala dotaci ve výši 36,5 miliónu korun z Regionálního operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky podpoře EU je Dětská univerzita zadarmo včetně výukových pomůcek. Studium je vždy zahájeno slavnostní imatrikulací a ukončeno slavnostním aktem stylizovaným do vysokoškolských. Letošní promoce proběhnou v sobotu 22. června.